EPA nuotrauka

„Brangusis broli, po vizito Kaire ir po palaiminto susitikimo su Jūsų Šventenybe Kaire, minint 2013 m. gegužės 10 d. įvykusio mūsų susitikimo Romoje ketvirtąsias metines, karštai jums linkiu ramybės ir sveikatos, džiugdamasis ir dėkodamas už dvasiniu ryšius, kurie jungia Petro Sostą ir Morkaus Sostą“, - rašo popiežius Pranciškus trečiadienį Koptų Bažnyčios patriarchui, Aleksandrijos popiežiui Tawadrosui II pasiųstame laiške.

Popiežius dėkoja patriarchui už svetingumą, su kuriuo jis buvo sutiktas, kai balandžio pabaigoje lankėsi Egipte, ir už bendrą maldą. Laiške paminėta ir su patriarchu pasirašyta bendra deklaracija, kuria Katalikų ir Koptų Bažnyčios pripažįsta viena kitos krikštą ir įsipareigoja nekartoti krikšto tais atvejais, kai vienos Bažnyčios narys pereina į kitą. „Mus jungiantys vienybės ryšiai mus skatina, paklūstant Šventajai Dvasiai, intensyviau siekti regimos vienybės, gerbiant skirtingumą“, – rašo popiežius, primindamas, kad šiame kelyje mūsų Bažnyčias palaiko galingas kankinių užtarimas ir jų duotas pavyzdys.

Popiežius rašo, kad jis meldžiasi už patriarchą Tawadrosą, už taiką Egipte ir Artimuosiuose Rytuose.  „Dabartiniu Velykų metu prašau Šventąją Dvasią,  Dievo jėgą ir švelnumą, kad pripildytų malonės mūsų širdis ir uždegtų jose savo meilės ugnį. Taikos Dvasia tepadeda augti mūsų vilčiai, draugystei ir santarvei. Su šiais jausmais, šią dieną, kurią minime kaip Koptų Ortodoksų Bažnyčios ir Katalikų Bažnyčios draugystės dieną, broliškai apkabinu Jūsų Šventenybę, linkėdamas mūsų Viešpaties Kristaus ramybės“, - rašo Pranciškus.

Gegužės 10-oji koptų ir katalikų draugystės diena tapo 1973-iasiais. Tų metų gegužės 10-ąją pirmą kartą susitiko Koptų ir Katalikų Bažnyčių vadovai – Aleksandrijos popiežius Shenuda ir Romos popiežius Paulius VI. Iki mūsų dienų kasmet minimos to pirmojo dvišalį abiejų Bažnyčių dialogą užmezgusio susitikimo metinės.