EPA nuotrauka

Gegužės 27-ąją prasidėjo Ramadanas – musulmonų dvasinio atsinaujinimo mėnuo, kuris tęsis iki birželio 25-osios. Ramadano metu prisimenamas pirmųjų Korano eilučių apreiškimas.

Nors pagal islamo kalendorių Ramadanas prasideda visada tą pačią dieną, Grigaliaus kalendoriuje jo pradžia kasmet skiriais, nes šia kalendorius yra Saulės, o ne islamiškasis – Mėnulio.

Palestiniečiai ruošia maistą, kuris vėliau ramadano proga bus išdalintas Vakarų pakrantėje.

EPA nuotrauka

Pasninkas ramadano metu yra privalomas. Visi sveiki, suaugę musulmonai ramadano metu turi pasninkauti nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Valgymas šį mėnesį be priežasčių dienos metu islame yra laikomas nuodėme. Suaugusiųjų prižiūrimi pasninkauti gali ir vaikai.

Ramadano metu pasninkauti negali sergantys ar senyvo amžiaus žmonės, ar tie, kurie turi sunkiai dirbti, kad išmaitintų savo šeimą. Jie kviečiami tris kartus kiekvieną dieną pamaitinti vieną vargšą. Daugumoje  islamo religiją išpažįstančiųjų valstybių sutrumpinamas darbo laikas.

Nuo pasninko atleidžiami keliaujantys ar moterys, kurios dėl motinystės negali pasninkauti. Žmonės, kurie dėl pateisinamų priežasčių ramadano metu valgė, pasninko gali laikytis ramadanui pasibaigus, pasirinkdami sau tinkamą laiką.

Indonezijoje veikiančią berniukų islamo mokyklą Lirboyo lanko apie 17 tūkst. jaunuolių. Ramadano mėnesį jie skiria daug laiko dvasiniam skaitymui ir maldai.

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka