Kiek keista ir įdomu, kad Bažnyčia švenčia švenčiausios Trejybės iškilmę. Iš esmės – tai Dievo šventė. Kodėl ji svarbi?

Vienas teologas provokuodamas klausė, kas praktiškai pasikeistų mūsų tikėjime atšaukus trejybės dogmą? Gal kiltų sunkumų darant kryžiaus ženklą ar kalbant maldą „Garbė Dievui...“? Ar tikrai ši tikėjimo tiesa – vien tam, kad apsunkintų krikščionio gyvenimą? Kun. Vladimiras Solovej aiškina kokia svarbi ši krikščionių Dievo tikrovė kiekvienam mūsų asmeniškai. 

Kun. Vladimiras Solovej yra Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios vikaras.

Bernardinai.TV