Tūkstančiai lenkų išėjo į gatves protestuodami prieš Lenkijos vyriausybės planus įvykdyti sparčią teisminės sistemos pertvarką. Pagrindinė protesto akcija vyko sostinėje Varšuvoje, prie Aukščiausiojo teismo rūmų.

Protestuotojai kaltino valdančiosios Teisės ir teisingumo partijos lyderį Jaroslawą Kaczynskį, kad šis siekia šalyje įvesti diktatūrą ir panaikinti įstatymo viršenybę. Tačiau vyriausybė atkerta, kad pokyčiai yra reikalingi siekiant reformuoti neefektyvią ir kartais korumpuotą teisminę sistemą.

Nacionalinės teismų tarybos, kurios reforma taip pat planuojama, atstovas pareiškė: „Esame prie diktatūros ir visų Konstitucijos nuostatų sulaužymo.“ Valdantieji į tai atsako kaltindami teismus, kad šie per ilgai nagrinėja bylas, o teisėjai neretai yra elitinė, tik savimi besirūpinanti ir nuo kasdienių eilinių piliečių problemų atitrūkusi grupė.

Protestai visoje Lenkijoje vyko prieš eilę pokyčių, kuriuos teisminėje sistemoje, įskaitant ir Aukščiausiąjį teismą, planuoja įgyvendinti vyriausybė. Pagal jos planus visi dabar dirbantys Aukščiausiojo teismo teisėjai privalės pasitraukti, o jų sugrąžinimas į pareigas būtų galimas tik su teisingumo ministro pritarimu.

Opozicija teigia, kad visa tai suteiktų pernelyg dideles galias teisingumo ministrui ir taip pamintų teismų nepriklausomumo principą. Tačiau vyriausybė atkerta, kad priėmus nuostatas teisėjais galės tapti tik „aukštos kvalifikacijos“ ir „etiški“ žmonės.

Antrasis pasiūlymas, kurį teikia vyriausybė, numato, kad bus pakeistas būdas, kuriuo yra skiriami apygardų ir apylinkių teismų vadovai. Už tai atsakingas būtų išimtinai teisingumo ministras.

Dar vienas pasiūlymas yra nukreiptas kaip tik į Nacionalinę teismų tarybą – instituciją, kuriai priskirta ginti teismų ir teisėjų nepriklausomybę. Pagal siūlymą 15 tarybos narių, kurie yra teisėjai, įgaliojimai baigtųsi, o pamainą jiems skirtų parlamentas, o ne kiti teisės profesionalai kaip kad būdavo iki šiol.

Teisingumo ministras Zbigniewas Ziobro aiškina, kad tokie pokyčiai tarnauja demokratijai ir piliečiams. Jis aiškino, kad dabar teisminė sistema yra visiškai išslydusi iš demokratinės kontrolės mechanizmų.

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka