„Tokia gi Dievo valia – jūsų šventėjimas“, – pirmame laiške tesalonikiečiams rašė šv. Paulius. Visi pakrikštytieji pašaukti į šventumą, tačiau Bažnyčia kai kuriuos savo narius kanonizuoja ar beatifikuoja, nurodydama jų gyvenimus kaip pavyzdžius, skatindama kreiptis užtarimo. Dauguma šventųjų yra vienuoliai ar dvasininkai, tačiau ne visi. Pavyzdžiui, 2015 metais popiežius Pranciškus kanonizavo Kūdikėlio Jėzaus Teresės tėvus – Liudviką Martiną ir Zeliją Guérin. Tai viena iš nedaugelio porų, kanonizuotų drauge moderniaisiais laikais. Tačiau Bažnyčios istorijoje yra ir daugiau šventųjų sutuoktinių. Dešimt įkvepiančių pavyzdžių:

Švč. Marija ir šv. Juozapas

Jėzaus Kristaus tėvai, kurie moko būti ištikimais Viešpačiui visose situacijose. Šventoji šeima yra pavyzdys kiekvienai krikščionių šeimai. Liturgijoje švenčiame gruodžio 30 d.

Šv. Joakimas ir Ona

Švč. Mergelės Marijos tėvai. Jie yra visų senelių globėjai, mokantys gilaus tikėjimo ir pasitikėjimo Viešpačiu. Liturginiame kalendoriuje minimi liepos 26-ąją.

Giotto di Bondone paveikslo „Susitikimas prie Aukso vartų“ fragmentas, 1305 m.

Šv. Elžbieta ir Zacharijas

Jono Krikštytojo tėvai, susilaukę jo senyvame amžiuje po angelo Gabrieliaus žinios. Zacharijas buvo kunigas, o Elžbieta – Švč. Mergelės Marijos pusseserė. Liturgijoje minimi lapkričio 5 d.

Šv. Akvila ir Šv. Priscila

I a. žydų sutuoktinių pora, kuriuos į krikščionybę atvertė pakeliui į Korintą pas juos svečiavęsis šv. Paulius. Jų namuose rinkdavosi krikščionys. Paulius laiške romiečiams juos apibūdina „bendradarbiais Kristuje Jėzuje, kurie guldė galvas, gelbėdami mano gyvybę“. Tradicija byloja, kad jie mirė kaip kankiniai.

Šv. Grigalius ir Nona

Pasiturinti IV a. Kapadokijoje gyvenusi šeima. Trijų šventųjų, iš kurių vienas – Bažnyčios daktaras šv. Grigalius Nazianzietis, tėvai. Šv. Grigalius Nazianzietis vyresnysis ir jo žmona buvo atsivertėliai į krikščionybę, vyras išrinktas vyskupu.

Šv. Gordijanas ir Silvija

Šv. Grigaliaus Didžiojo tėvai. VI a. kilminga Romos šeima, atsidavę krikščionys. Po vyro mirties Silvija gyveno kaip atsiskyrėlė.

Šv. Kunigunda Liuksemburgietė ir Henrikas II

X a. pab. – XI a. pr. Vokietijos imperatorius ir jo žmona, po vyro mirties gyvenusi benediktinių vienuolyne. Vaikų jiedu nesusilaukė, todėl Henrikas yra bevaikių šeimų globėjas, minimas liepos 13 d.

Šv. Izidorius Artojas ir Marija

Gyveno XI a. pab. – XII a. pr. Ispanijoje. Ūkininkų globėjai, pasižymėję šventu gyvenimu ir artimo meilės darbais. 1692 m. kanonizuotas Izidorius, po penkerių metų ir jo žmona Marija.

Pal. Liudvikas ir Marija Beltramai

XIX a. pab. – XX a. pr. Italija. Kaip teigė šv. Jonas Paulius II, jie gyveno paprastą gyvenimą nepaprastu būdu. Beatifikuoti 2001-aisiais. Vyras buvo teisininkas, žmona išleido kelias knyga apie ugdymą, savanoriavo Raudonajame Kryžiuje per Antrąjį pasaulinį karą. Užaugino keturis vaikus, visi jie pašventė savo gyvenimus Dievui.

Šv. Liudvikas ir Zelija Martinai

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės iš Lizjė tėvai. Susilaukė devynių vaikų, iš kurių išgyveno tik penkios mergaitės, visos tapo vienuolėmis. Kanonizuoti 2015 metais. Jų pavyzdys liudija, kad santuokinė meilė Bažnyčios mokyme yra tikras ir kilnus šventumo kelias.