Žmogus, tai visi žmonės.

Gyvųjų rūšis, kuri kartais mėgina suvokti save.

Toks žmogus (=visi žmonės) labai vienišas. Jis neturėtų nė su kuo pasikalbėti, jei nebūtų Dievo.

Nereikia pykti, matote, kad vienišas žmogus turi nors Dievą. Kalbina. Smūtkas, tai žmogaus autoportretas.

 

Šių minčių sukėlė Tomo mintis apie Dievą kaip asmenį ir partnerį.

Dievas – žmogaus (to, kuris yra visi žmonės) partneris.

Be Dievo tikrai nebūtų nė su kuo pasikalbėti.

Liktum vienas tamsoje.

Iš baimės naikintumeisi.

Kaip tik tai ir vyksta.

Vargšė žmonija.