Telšių ev. liuteronų bažnyčia XX a. pradžioje.

„Lietuvos evangelikų kelias“

Telšiuose atkuriama evangelikų liuteronų parapija. Apie tai Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Sinodo metu liepos 15 d. paskelbė Klaipėdos ev. liuteronų parapijos kunigas Reinholdas Moras, kviesdamas Sinodo dalyvius paskleisti šią žinią plačiau. Kunigas jau kurį laiką važinėja į Telšius laikyti pamaldų.

Iki Antrojo pasaulinio karo Telšių rajone buvo dvi ev. liuteronų parapijos: Telšiuose ir Pabalvėje, pastarosios bažnyčios griuvėsių liekanų dar galima aptikti ir šiandien. Telšių ev. liuteronų parapija jau veikė 1818 m., tais metais buvo pastatyta medinė bažnyčia, vėliau toje pačioje vietoje pastatyta mūrinė raudonų plytų bažnyčia. Ji stovėjo dabartinėje Kęstučio g. 21. Jau pirmosios sovietų okupacijos metais bažnyčia buvo konfiskuota, bet vokiečių valdžia ją grąžino ir suremontuota bažnyčia buvo naujai pašventinta 1943 m. liepos 18 d.

Vienas paskutiniųjų parapiją aptarnavo iš Kuršo kilęs kunigas Max von Bordelius (1886–1964). Po karo parapija uždaryta, apie 1957 m. bažnyčia nugriauta. Jos vietoje pastatytas pagal tipinį projektą trijų aukštų silikatinių plytų viešbutis.

Birželio mėnesį apie Telšių ev. liuteronų parapiją kun. R. Moras pasakojo Telšiuose leidžiamo laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ skaitytojams. Kunigas sakė girdėjęs iš žmonių, kad tuoj po karo bažnyčioje buvo bandoma melstis, paskui dar buvo susibūrusi nedidelė grupelė evangelikų baptistų ir šie bandę susirinkti melstis, bet visi buvę išvaryti.

Bažnyčia buvo uždaryta, paversta fabriku. Paskui nežinia kodėl nuspręsta sveikutėlę, per karą išlikusią, nenuniokotą bažnyčią nugriauti. „Aš dažnai važiuodavau pro Telšius ir vis prisimindavau, kad čia buvo liuteronų parapija. Ir vis galvodavau: koks gražus miestelis, o parapijos nėra. Visada turėjau tą mintį. Paskui sužinojau, kad čia yra vienas kitas liuteronas. Tada ir kilo mintis bandyti atkurti liuteronų parapiją,“ – kalbėjo kun. R. Moras.

Šiuo metu ev. liuteronų pamaldos Telšiuose laikomos kartą per mėnesį kavinės „Lisitėja“ renginių salėje. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su kun. R. Moru, mob. tel. 8 687 80994, el. p. klaipeda@lelb.eu

Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr. 7-8

„Lietuvos evangelikų kelias“