Spalio 3–8 d. Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija švenčia titulinius atlaidus, į kuriuos kviečia visus vilniečius bei parapijos bičiulius. 

Atlaidai – tai išskirtinė Visuotinės Bažnyčios suteikiama galimybė susitaikyti su Dievu, panaikinti nuodėmės pasekmes ir atgaivinti maldos gyvenimą. Visuotinių atlaidų pelnymo sąlygos – išpažinti Katalikų tikėjimą, atlikti sakramentinę išpažintį (būti malonės būsenoje), priimti Švč. Komuniją, pasimelsti popiežiaus intencija ir atsisakyti prisirišimo prie bet kokios, net ir lengvos nuodėmės.

Šiemet pagrindiniai šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidų akcentai – bendruomeninė Valandų liturgijos malda, šlovinimo, susitaikinimo ir užtarimo maldos vakaras, naktinė adoracija bei teologijos daktaro Beno Ulevičiaus paskaitos apie sakramentinę tikrovę ir liturgijos slėpinius.

Programa

ANTRADIENIS / Spalio 3 d.

18.00 – Šv. Mišios (bažnyčioje)

19.00 – TRANZITAS – Mišparai

TREČIADIENIS / Spalio 4 d.

18.00 – Jaunimo šv. Mišios su Valandų liturgijos malda (Trijų karalių koplyčioje)

KETVIRTADIENIS / Spalio 5 d.

18.00 – Šv. Mišios su Valandų liturgijos malda (Trijų karalių koplyčioje)

19.30 – „Protų mūšis” * (senojoje zakristijoje)

PENKTADIENIS / Spalio 6 d.

Nuo 17.30 – Išpažintys

18.00 – Maldos, šlovinimo, užtarimo ir susitaikinimo vakaras kartu su

šlovinimo grupe „Iš nieko”, LJD 2017 choru ir grupe ICHTHUS,

joanitų šlovinimo grupe „Naujasis kraujas“ (bažnyčioje)

21.00 – Naktinė adoracija (Šv. Mykolo koplyčioje)

ŠEŠTADIENIS / Spalio 7 d.

9.00 – Šv. Mišios ir adoracijos pabaiga (Trijų karalių koplyčioje)

10.00 – 12.30 – Dr. Beno Ulevičiaus paskaitos apie Sakramentinę tikrovę,

liturgijos slėpinius, Mišių šventimą (bažnyčioje)

18.00 – Šv. Mišios su Valandų liturgijos malda (Trijų karalių koplyčioje)

SEKMADIENIS / Spalio 8 d.

9.00 – Šv. Mišios anglų kalba (Trijų karalių koplyčioje)

10.30 – Iškilmingosios šv. Mišios (bažnyčioje)

12.00 – Suneštinė Agapė

13.00 – ŠV. MIŠIŲ NEBUS

14:00 – Naminių gyvūnų laiminimas bažnyčios šventoriuje

17:00 – Šv. Mišios (bažnyčioje) 

*Kviečiame grupes iki 5 asm. registruotis iki rugsėjo 28 d. (ketvirtadienio) 12 val. el. paštu ofsbernardinai@gmail.com, nurodant grupės pavadinimą ir grupės vadovo kontaktinius duomenis.

 

______________________________________

RINKLIAVA ATLAIDŲ FONDUI

Artėja mūsų parapijos tituliniai šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai, kurie vyks spalio 3–8 dienomis. Rengiantis atlaidams susidaro nemažai organizacinių išlaidų, todėl maloniai Jūsų prašome paaukoti atlaidų fondui. Speciali rinkliava bus renkama sekmadieniais, rugsėjo 17 d. po 10.30 val. ir 13 val. šv. Mišių, o rugsėjo 24 d. – po 10.30 val., 13 val. ir 17 val. šv. Mišių. Bažnyčios gale aukas rinks Kolumbo riteriai.

Kam yra patogiau, aukoti galima į parapijos sąskaitą: LT30 7300 0101 3343 9118, mokėjimo paskirties laukelyje nurodant: Atlaidų fondui