Spalio 3–8 dienomis Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje vyks tituliniai atlaidai.

Šiemet į pasiruošimą atlaidams įsitraukė daug parapijos jaunimo, todėl programa bus tikrai spalvinga ir labai įvairi. Visų atlaidų metu bažnyčioje ne tik bus aukojamos iškilmingos Mišios, bet vyks protmūšis, numatyta naktinė adoracija. Tad visus vilniečius ir miesto svečius nuoširdžiai kviečiu švęsti su mumis“, sakė Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) kunigas Rolandas Taučius OFM.

Tituliniai atlaidai prasidės spalio 3 d., antradienį, 18 val. šv. Mišiomis ir iškart po jų vyksiančiu jaunimo spektakliu Tranzitas“. Ketvirtadienį po šv. Mišių vyks protmūšis. Penktadienį 18 val. vyks Maldos, šlovinimo, užtarimo ir susitaikinimo vakaras kartu su šlovinimo grupe „Iš nieko”, LJD 2017 choru ir grupe ICHTHUS. Iškart po jo prasidės naktinė adoracija.

Vilniaus Bernardinų parapijos nuotr.

Šeštadienį pradėsime 9 val. šv. Mišiomis bei 10 val. kviesime į Dr. Beno Ulevičiaus paskaitą apie Sakramentinę tikrovę, liturgijos slėpinius, Mišių šventimą (bažnyčioje).

Šventės metu tradiciškai bus minima Pasaulinė gyvūnijos ir švento Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, diena. Todėl spalio 8 dieną, sekmadienį, kviečiami gyvūnų mylėtojai su savo augintiniais, kur 14 val. jie bus palaiminami. Išklausius šv. Mišias bus laiminami atvykusių vilniečių naminiai gyvūnai. 

Apie Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapiją

Kun. Rolandas Taučius OFM. Bernardinų parapijos nuotr.

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijoje tarnauja broliai pranciškonai. Šv. Pranciškus Asyžietis (1181–1226) – vienas žinomiausių šventųjų, kuris įkūrė net tris ordinus – Mažesniųjų brolių (pranciškonų), Šv. Klaros neturtėlių seserų ir Pasauliečių pranciškonų ordiną. Vilniuje broliai pranciškonai (bernardinai) prie Vilnelės įsikūrė 1469 m. čia pakviesti Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio.

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija įkurta 1814 m. vyskupo Jeronimo Stroinovskio. Pirmiausia ji apėmė Užupio priemiestį. Po 1863 m. sukilimo vienuolynas carinės valdžios buvo uždarytas, vienuoliai išvaryti, o parapija perduota dieceziniams kunigams. Sovietinė valdžia 1949 m. bažnyčią visai uždarė, parapiją perkėlė į Šv. Onos bažnyčią. Po sovietinės okupacijos 1994 m. į Bernardinų bažnyčios griuvėsius vėl sugrįžo broliai pranciškonai, o 2001 m. oficialiai buvo atkurtas Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas ir istorinė Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija. Populiarus pavadinimas „bernardinai“ kilęs iš XV a. gyvenusio ir pranciškonų ordiną reformavusio šv. Bernardino Sieniečio vardo.

Šiuo metu Bernardinų parapija vykdo daug veiklų, kuriose aktyviai dalyvauja Užupio, Senamiesčio gyventojai ir kiti vilniečiai.

Programa

ANTRADIENIS / Spalio 3 d.

18.00 – Šv. Mišios (bažnyčioje)

19.00 – TRANZITAS – Mišparai

TREČIADIENIS / Spalio 4 d.

18.00 – Jaunimo šv. Mišios su Valandų liturgijos malda (Trijų karalių koplyčioje)

KETVIRTADIENIS / Spalio 5 d.

18.00 – Šv. Mišios su Valandų liturgijos malda (Trijų karalių koplyčioje)

19.30 – „Protų mūšis” * (senojoje zakristijoje)

PENKTADIENIS / Spalio 6 d.

Nuo 17.30 – Išpažintys

18.00 – Maldos, šlovinimo, užtarimo ir susitaikinimo vakaras kartu su

šlovinimo grupe „Iš nieko”, LJD 2017 choru ir grupe ICHTHUS,

joanitų šlovinimo grupe „Naujasis kraujas“ (bažnyčioje)

21.00 – Naktinė adoracija (Šv. Mykolo koplyčioje)

ŠEŠTADIENIS / Spalio 7 d.

9.00 – Šv. Mišios ir adoracijos pabaiga (Trijų karalių koplyčioje)

10.00 – 12.30 – Dr. Beno Ulevičiaus paskaitos apie Sakramentinę tikrovę,

liturgijos slėpinius, Mišių šventimą (bažnyčioje)

18.00 – Šv. Mišios su Valandų liturgijos malda (Trijų karalių koplyčioje)

SEKMADIENIS / Spalio 8 d.

9.00 – Šv. Mišios anglų kalba (Trijų karalių koplyčioje)

10.30 – Iškilmingosios šv. Mišios (bažnyčioje)

12.00 – Suneštinė agapė

13.00 – ŠV. MIŠIŲ NEBUS

14:00 – Naminių gyvūnų laiminimas bažnyčios šventoriuje

17:00 – Šv. Mišios (bažnyčioje) 

Organizatorių inf.