Koncerto Doviluose akimirka. Dovilų etninės kultūros centro nuotr.

Šiemet Lietuva, kaip ir daugelis krikščioniškų šalių visame pasaulyje, švenčia 500-ąsias Reformacijos metines, pažymėdama 1517 metus, kai Martynas Liuteris paskelbė savo tezes.

Lietuvos Respublikos Seimas 2017-uosius paskelbė Reformacijos metais, atkreipdamas dėmesį į tai, kad Reformacija suteikė Lietuvai daug iškilių, meilę gimtajai kalbai puoselėjusių, raštijos ir kultūros srityje veikusių, švietimo sistemą formavusių asmenybių – Martyną Mažvydą, Kristijoną Donelaitį, Joną Bretkūną, Abraomą Kulvietį ir kt.

„Jei liuteroniškas dvasingumas kuo ir ypatingas, tai pirmiausia visuotiniu giedojimu“, – sako Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis. Pasak jo, didžiąją dalį liuteronų giedamų giesmių galima pavadinti eiliuotais pamokslais, Evangelijos skelbimu. Teologine ir poetine prasme puikūs tekstai ir šimtmečius gyvuojančios melodijos išlaiko autentišką tikinčiojo ryšį su Dievu ir Bažnyčia, kreipia į artimo meilę.

Šiai iškiliai datai paminėti Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga drauge su valstybiniu choru „Vilnius“ (vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas) rengia leidybai kompaktinę plokštelę ir giesmyną chorams. Leidiniams yra parinktos pačios vertingiausios ir dažniausiai evangelikų liuteronų bei reformatų bažnyčiose giedamos reformacijos laikų giesmės – choralai pagal paties M. Lutherio ir jo amžininkų tekstus bei melodijas.

Antroji projekto „Reformacijai – 500“ dalis – 28 koncertų turas po visą šalį. Valstybinis choras „Vilnius“ kartu su Lietuvos nacionalinės premijos laureatais Asta Krikščiūnaite (sopranas), Čiurlionio kvartetu, charizmatiškaisiais solistais baritonu Jonu Sakalausku, bosu Liudu Mikalausku ir maestro aktoriumi Vytautu Rumšu vyresniuoju apsilankė daugelyje mūsų šalies regioninių miestų ir miestelių, kurie turi išsaugoję evangelikų liuteronų ir reformatų gilias kultūros tradicijas bei gyvas bendruomenes.

Iškilmingas koncertų ciklo baigiamasis koncertas – šįvakar Vilniuje, evangelikų-liuteronų bažnyčioje, 19 valandą, tai yra būtent tą dieną, kai prieš 500 metų Martinas Lutheris paskelbė savo garsiąsias tezes.

Koncerto Doviluose akimirka. Dovilų etninės kultūros centro nuotr.
Koncerto Doviluose akimirka. Dovilų etninės kultūros centro nuotr.
Koncerto Doviluose akimirka. Dovilų etninės kultūros centro nuotr.
Koncerto Doviluose akimirka. Dovilų etninės kultūros centro nuotr.