EPA nuotrauka

Popiežius šeštadienį audiencijoje priėmė Siera Leonės prezidentą Ernestą Bai Koroma. Šventojo Sosto ir Vakarinės Afrikos valstybės santykiai geri, katalikų Bažnyčios moralinis ir materialinis įnašas į krašto gyvenimą svarbus, ypač švietimo, socialinėje ir sveikatos apsaugos sferose, sakoma Šventojo Sosto Spaudos salės komunikate apie popiežiaus audienciją Vatikane apsilankiusiam Siera Leonės valstybės vadovui. Po popiežiaus audiencijos prezidentas Koroma susitiko su Šventojo Sosto sekretoriumi santykiams su valstybėmis, arkivyskupu Paulu R. Gallagheriu.

Pokalbiuose užsiminta ir apie religijos laisvę Siera Leonėje, krašto religinių grupių taikingą sambūvį ir vienų kitiems pagarbą, konstatuota svarba didinti nacionalinę sanglaudą atsižvelgiant į istorinių, religinių ir kultūrinių krašto tradicijų turtingumą drauge gerbiant žmogaus ir mažumų teises. Pokalbiuose pasikeista nuomonėmis kai kuriais tarptautiniais klausimais, ypač ryšium su iššūkiais regiono kraštams.