Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė, ir Marija Magdalietė.
    Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.

Iz 9, 1–3. 5–6: Sūnus gi mums duotas

Ps 113, 1–2. 3–4. 5–6. 7–8. P.: Viešpaties vardui šlovė per amžius!

Gal 4, 4–7: Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters


 Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Nerijus Pipiras

Gal ne vienas kiek kitaip įsivaizdavome šios šventės Evangelijos skaitinį. Čia juk nėra nė žodžio „Motina“, nieko nėra pasakojama apie gražiąją motinystės pusę. Anaiptol.

Šiandien Bažnyčia mus kviečia į kelionę. Sunkią kelionę. Ant Golgotos kalno. Kryžiaus vietos. Rodos, ką gero ir paguodžiančio mums gali dovanoti Golgota? Dažnai mes ją suprantame tik kaip kančios ir skausmo vietą. Tačiau čia yra ir dovanos vieta. Golgotos viršūnėje tik keletas žmonių. Čia yra Motina. Žmonijos motina. Ši akimirka, apie kurią rašo evangelistas – dovanos akimirka. Marija dovanojama žmonijai.

Aną kartą Nazareto namelyje Ji pati save laisvai dovanojo Dievui. Šiandien kryžiaus papėdėje tas dovanojimasis išsiskleidžia ir pasiekia kulminaciją. Marija dovanota žmonėms tam, kad pagelbėtų kelti žvilgsnius Viešpaties link, kad savo sopulius žmonija sugebėtų nuskandinti begalinės Dievo meilės jūroje. Marija visada yra su Bažnyčia, su žmogumi. Nusileidusi nuo Golgotos kalno, Ji su mokiniais pasilieka aukštutiniame kambaryje. Ji pasilieka ir yra visur, kur tik žmogus baimės apimtas, kur tik žmogus bando kelti akis į viršų. Galbūt Marija be žodžių, tačiau pačius savo buvimu padeda žmogui būti žmogumi – silpnu ir pasitikinčiu, visą gyvastį semiančiu iš kryžiaus.

Leiskime šiandien Marijai mums patarnauti. Leiskime, kad Ji, kaip motina, nuo Golgotos kalno atneštų mums Viešpaties Gailestingumo veidą. Bent vieną vienintelį Jo bruožą. To šiandieniam pasauliui be galo reikia. Ir Marija žino visus būdus, kaip tą padaryti. Nes Ji buvo ten. Nes iš ten, iš tos vietos, iš tos akimirkos Ji dovanota mums ir visam pasauliui. Įsiklausykime, ką šiandien Marija mums pasakys. Žodžiais, o gal ir be jų – svarbiausia, kad Jos Sūnaus valia ir Karalystė rastų deramą vietą bei atgarsį širdyse ir gyvenimuose.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai