„Naktį dviese miegos vienoje lovoje, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi moterys mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta“, - sako Jėzus penktadienio Mišių Evangelijoje. Artėjant liturginių metų pabaigai Bažnyčia mus kviečia pamąstyti apie tą visų mūsų laukiančią neišvengiamą akimirką kai Viešpats mus paims iš šio pasaulio, sakė popiežius Pranciškus aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. Vienus Viešpats pasišauks staigiai, kitus po ilgos ligos. Kokia bus mūsų  gyvenimo pabaiga nežinome, tačiau žinome, kad vieną dieną teks atsisveikinti su šiuo gyvenimu. Visų mūsų laukia ta staigmena, tačiau po jos mūsų laukia dar didesnė staigmena – amžinasis gyvenimas.

Primindama šią tiesą, šiandien Bažnyčia mums sako: „neskubėk, stabtelk, pagalvok apie mirtį“. „Šiandien Bažnyčia, šiandien Viešpats, kuri yra be galo geras, visiems mums sako: „Sustok, neskubėk, ne visos tavo dienos bus tokios kaip ši diena. Nemanyk, kad taip kaip dabar gyvensi visą amžinybę. Ateis diena, kai tu būsi iš čia paimtas, kai tu būsi iš čia paimta, o kiti pasiliks. Keliaudami kartu su Viešpačiu  pagalvokime apie mūsų laukiančią gyvenimo pabaigą. Tai bus mums į naudą“.

Pasak popiežiaus, kiekvieną naują dieną turėtume pradėti nebijodami minties, kad ši diena gali būti paskutinė mūsų gyvenimo diena. „Mintys apie mirtį tai ne kokios nors nesveikos fantazijos, bet mintys apie mūsų tikrovę. Kad ir ką mes apie ja galvotume, jos neišvengsime. Tą akimirką susitiksime su Viešpačiu. Šis mirties aspektas mus turėtų džiuginti – mūsų laukia susitikimas su Viešpačiu, jis ateis mūsų pasitikti. Jis ateis ir sakys: „Ateik, ateik mano Tėvo palaimintasis, eikš su manimi“.

Penktadienio Mišių homilijoje popiežius papasakojo neseniai iš vieno sunkiai sergančio kunigo išgirstą istoriją. Gydytojas šiam kunigui diagnozavęs sunkią ligą atvirai pasakė, kad padėtis rimta, bet dar yra galimybių pagyti. „Pirmiausia, sakė gydytojas, imsimės šio gydymo; jei šis nepadės, imsimės kito; jei ir kitas nepadės, ieškosime dar kitų galimybių. Tačiau būkite ramus, aš jus palydėsiu iki galo“. „Taip ir mes žiūrėkime į mirties neišvengiamybę. Eikime gyvenimo keliu, sakė popiežius,  stenkimės, kad mūsų gyvenimo kelionė būtų ilga ir prasminga, tačiau visą laiką atsimindami, kad vieną dieną mūsų laukia susitikimas su Viešpačiu“.