Lapkričio 19-ąją pirmą kartą minėjome popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Pasaulinę vargstančiųjų dieną. 

Atjauta ir apsisprendimas padėti artimui negali apsiriboti vien jubiliejiniais metais, todėl ši diena nuolat skatins krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems. Ji turi atkreipti mūsų dėmesį į materialinį skurdą ir neteisybę kenčiančius žmones, likimo ir kitų žmonių nuskriaustuosius.

Šiemet Vargstančiųjų dienai skirtoje žinioje popiežius Pranciškus kreipiasi apaštalo Jono žodžiais: „Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa“ (1 Jn 3, 18). Dievas mus pirmas pamilo ir per savo Sūnų išliejo savo meilės pilnatvę. Tokia meilė negali likti be atsako, o kas siekia mylėti taip, kaip mylėjo Jėzus, privalo elgtis pagal Jo pavyzdį ir visų pirma parodyti meilę vargšams.

Bernardinai.lt

Sekmadienį Vilniuje, Antakalnyje, socialinės integracijos centre „Betanija“ prie bendro pietų stalo sėdo vargstantieji ir vyskupai.

Bernardinai.lt

„Pastebėkime savo vargstančius brolius ir seseris, stabtelkime ir skirkime laiko pasikalbėti ar bent paklausti vardo, pasiūlykime savo pagalbą, aplankykime vienišus ar sergančius žmones, kantriai juos išklausykime, pasidalinkime savo patirtimi ir sustiprinkime viltį, o gal net pasimokykime iš jų, kaip priimti gyvenimo negandas“, – ragina vyskupai. 

„Esame kviečiami išdrįsti atsiverti tikram susitikimui su vargšais, o dalijimasis turi tapti mūsų gyvenimo stiliumi. Į mūsų pusę ištiesta vargstančiųjų ranka kviečia mus išeiti iš savo tikrumo ir patogumo, o besidalijanti artimo meilė patvirtina, kad malda, atsivertimas ir Kristaus sekimas yra tikri.“

Betanijos valgykloje savanoriauja daugybė žmonių. Pakalbinti jie prabyla apie įvairiausias priežastis, nulėmusias jų savanorystę.

Savanoris Andrius sako, kad anksčiau jis savanoriaudavęs „Maisto banke“, o dabar čia, Betanijoje. „Pusę metų niekaip negalėjau susirasti darbo. Eidavau kalbėtis Darbo biržos siuntimu, bet būdavo neįmanoma susikalbėti. Buvau nuvykęs pas tokį Seimo narį, vardu Justas. Jis pasakė: „Jei nieko nesusirasi, ateik pas mane.“ Dabar įsidarbinau į „Mano aplinka“, kuri užsiima teritorijos tvarkymu Vilniaus rajone – tik nežinau, kiek joje dirbsiu. Dirbu nuo 7 iki 13 val., pietų į Betaniją ateinu kasdien. Ateinu padėti į „Carito“ labdarą, taip pat padedu čia, Betanijoje.“

Savanoris iš Sicilijos Džerlando sakė, kad pagal ES programą, skirtą jauniems žmonėms įsidarbinti, kartu su kolege iš Turkijos į Lietuvą atvyko dirbti 10 mėnesių. Jis guodėsi, kad Lietuvoje klimatas labai šaltas, bet tikisi, kad pripras. 

 Savanoriai Andrius ir Laura

 

Bernardinai.lt

Bernardinai.lt

Bernardinai.lt

Bernardinai.lt

Bernardinai.lt

Bernardinai.lt

Nuotraukų autorė - Rasa Baškienė