Jėzui dar tebekalbant minioms, štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti. Tuomet kažkas jam pranešė: „Štai tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavim pasikalbėti“.
    Jis atsakė pranešusiam: „Kas gi mano motina ir kas mano broliai?“
    Ir, ištiesęs ranką į mokinius, tarė: „Štai mano motina ir mano broliai! Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“.

Zch 2, 14–17: Linksma būk, Siono dukra: štai aš ateisiu

Lk 1, 46–47. 48–49. 50–51. 52–53. 54–55. P.: Tu laiminga, Mergele Marija, nešiojusi amžinojo Tėvo Sūnų.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Jacek Paszenda SDB

Jėzui dar tebekalbant minioms, štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti. Tuomet kažkas jam pranešė: „Štai tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavim pasikalbėti“. Jis atsakė pranešusiam: „Kas gi mano motina ir kas mano broliai?“ Ir, ištiesęs ranką į mokinius, tarė: „Štai mano motina ir mano broliai! Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“.

Jei norėtume ieškoti tokio įvykio Šventajame Rašte – nerasime. Jokio paminėjimo, kad Marija buvo paaukota Dievui. Tiktai kiti raštai, nekanoniški, t. y. nepriklausantys Biblijai apie tai mini. Evangelijos mums kalba apie Marijos atsidavimą Jėzui ir Jo misijai. Ir tai liudija apie Marijos pasiaukojimą. Ar be visiško pasiaukojimo būtų įmanoma visiškai priimti tiesą apie Dievo įsikūnijimą? Ar būtų tai paprasta bėgti į Egiptą, stebėti ypatingus atvejus Jėzaus gyvenime, Jo misiją, o galiausiai Jo kančią ir mirtį?

Marija savo pasiaukojimu Dievui sutiko priimti viską, nors, kaip liudija evangelistai, daug dalykų buvo jai nesuprantamų. Marija „sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas“, bet po to atsakė angelui Gabrieliui: „Štai aš, Viešpaties tarnaitė. Teesie man pagal tavo žodį.“ Apie tai liudija ir pats Kristus šiandien Evangelijoje. Tas, kas vykdo Dangiškojo Tėvo valią, tas yra Jo motina, brolis, sesuo. Tas yra Jam artimiausias.

Tai Marija tarp visų žmonių, tarp visų šventųjų yra ta, kuri įvykdė Dievo valią tobuliausiai! Mes galime tiktai panašėti į Ją. Galime išmokti iš Marijos jos tikėjimo, troškimo suprasti, kokia yra Dievo valia, ir pagal ją gyventi. Galime išmokti, kaip Dievo valią priimti su pasitikėjimu ir sunkiausius momentus savo gyvenime, tikint, kad jei juos išgyvensime su Dievu, kartu su Juo galime ir juos nugalėti. Marija, mūsų brangioji Motinėlė, padek mums pasitikėti Jėzumi ir įvykdyti Jo valią.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai