Lapkričio 24 d. minime Andriejų Dung-Laką, kunigą, kankinį. Vardas Andriejus graikiškai reiškia „vyriškas“.

Andriejus Dung-Lakas gimė apie 1785 m. Bac Ninh provincijoje, Vietname.  Mirė 1839 m. gruodžio 21 d. Hanojuje.

Andriejus, kurio tikrasis vardas buvo Dung An Tranas, gimė neturtingų Šiaurės vietnamiečių nekrikščionių šeimoje. Kai berniukui buvo 12 metų, jis su tėvais persikėlė į Hanojų, kur buvo auklėjamas katalikų katecheto. Šis Dung An Traną ir pakrikštijo. Vaikinas trejus metus dirbo katechetu, studijavo teologiją 1823 m. tapo kunigu ir buvo Ke-Dam parapijos klebonas. Imperatoriui Minh-Mangui persekiojant krikščionis, Dung An Tranas buvo pasodintas į kalėjimą, iš kurio parapijiečiai jį išpirko už pinigus.

Išėjęs į laisvę, kad išvengtų persekiojimo, Dung An Tranas pakeitė savo vardą ir tapo Andriejumi Laku bei ėmė dirbti kitoje parapijoje. Tačiau 1839 m. jis vėl buvo suimtas, kankinamas ir galiausiai nukirsdintas.

1900 m. Andriejus buvo paskelbtas palaimintuoju, o 1988 m. drauge su kitais 116 Vietnamo kankiniais – šventuoju.