Pakėlęs akis, Jėzus išvydo turtuolius, dedančius savo dovanas į aukų skrynią. Jis taipogi pamatė vieną vargšę našlę, kuri įmetė du smulkius pinigėlius.
    Ir jis tarė: „Iš tiesų sakau jums, šita neturtinga našlė įmetė daugiau už visus. Anie visi aukojo Dievui dovanų iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui“.

Dan 1, 1–6. 8–20: Nė vienas neprilygsta Danieliui, Ananijui, Mišaeliui ir Azarijui

Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56. P.: Garbė ir šlovė tau per amžius!


 Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Mariusz Marszałek

„Dievas ne taip mato kaip žmogus; žmogus mato, kas akimis matoma, o Viešpats žiūri į širdį“ (1 Sm 16, 7). Žmogaus akimis dosnumas pasireiškia konkrečia suma, pervesta į kažkokios labdaringos organizacijos banko sąskaitą arba įmesta į sėdančio gatvėje benamio kepurę. Bet ne taip mato Dievas. Dievui svarbu, ne kiek tu duodi, o kiek palieki sau. Dievo akimis, dosnumas pasireiškia kitiems atiduodama širdimi. Ar aš esu dosnus pagal Dievo logiką, ar tik žmonių akyse?

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai