Bažnytinio paveldo muziejaus/Evgenios Levin nuotr.

2017 m. lapkričio 23 d. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaryta paroda „Siuvinėtas dangus. Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių XV–XX a. siuvinėti liturginiai drabužiai“.

Joje pristatomas Lietuvos siuvinėtų liturginių drabužių lobynas nuo seniausių artefaktų iki šiuolaikinių kūrinių. Paroda veiks iki 2018 m. rugsėjo 15 d.

Bažnytinio paveldo muziejaus/Evgenios Levin nuotr.

Kiekvienas siuvinėtas drabužis yra unikalus kūrinys, jame vaizduojami ornamentai ir figūrinės kompozicijos yra neatsitiktiniai, susiję su drabužio paskirtimi, funkcija, simbolinėmis prasmėmis. Liturginiai drabužiai įamžina istorinių asmenybių – žymių fundatorių, vyskupų, dvasininkų – atminimą ir padeda neužmiršti kuklių siuvinėtojų, pamaldžių aukotojų istorijų.

Pristatoma nuosekli meno stilių kaitos istorija, skirtingų epochų žmogaus minties eiga, atskleidžiami teologų akcentuojami tikėjimo tiesų aspektai, rodomi pamaldumo šventiesiems ženklai.

Bažnytinio paveldo muziejaus/Evgenios Levin nuotr.
Bažnytinio paveldo muziejaus/Evgenios Levin nuotr.

Paroda taip pat nušviečia 2005 m. prasidėjusį vertybių grąžinimo Katalikų bažnyčiai procesą: per dvylika metų Vilniaus arkivyskupijos nuosavybėn sugrįžo daugiau kaip 400 vienetų bažnytinės tekstilės objektų. Didžiausią jų dalį sudaro Vilniaus katedrai priklausę liturginiai drabužiai ir kiti katedroje naudoti tekstilės reikmenys. Pagrindinė Vilniaus arkivyskupijos šventovė išsaugojo pačius seniausius ir vertingiausius Lietuvos istorinės tekstilės pavyzdžius, XV a. pab. – XVI a. pr. siuvinius – viduramžių ir Renesanso epochų liudininkus – ir didžiulį vėlesnių amžių tekstilės lobyną. Parodoje pirmą kartą rodomas Švenčionėlių bažnyčios arnotas su įspūdingomis gotikinio stiliaus šventųjų figūromis. Chronologiškai vėlyviausi drabužiai – šv. Jono Pauliaus II arnotas, kuriuo jis dėvėjo 1993 m. lankydamasis Lietuvoje, žymių Lietuvos dvasininkų paskolinti meniški apdarai.

Kartu su paroda pristatomas ką tik išleistas katalogas, papuoštas įspūdingomis daugiau nei 80 eksponatų ir jų fragmentų nuotraukomis (sudarytoja ir tekstų autorė Rita Pauliukevičiūtė, fotografas ir dailininkas Gedas Čiuželis). Pirmą kartą siuvinėtiems liturginiams drabužiams parengtas atskiras leidinys, kuriame publikuojami seniausi ir vertingiausi Lietuvoje bažnytinės tekstilės pavyzdžiai, pasiekę mūsų laikus. Kartu su prieš kelerius metus pasirodžiusiu pirmuoju šio ciklo katalogu „Šilkas ir auksas“ Bažnytinio paveldo muziejus pristato visą įspūdingą seniausios Lietuvoje Vilniaus arkivyskupijos bažnytinės tekstilės paveldą, kuris sudaro ir visos Lietuvos istorinės tekstilės aukso fondą.

Bažnytinio paveldo muziejaus/Evgenios Levin nuotr.
Bažnytinio paveldo muziejaus/Evgenios Levin nuotr.

Parodos rengėjos reiškia padėką Lietuvos dailės muziejaus darbuotojams ir restauratoriams, sovietmečiu prižiūrėjusiems bažnytinius eksponatus. Ypatinga pagarba ir dėkingumas tikriesiems vertybių savininkams – bažnyčioms ir jų parapijoms, išsaugojusioms savo lobynus.

Bažnytinio paveldo muziejaus/Evgenios Levin nuotr.
Bažnytinio paveldo muziejaus/Evgenios Levin nuotr.
Bažnytinio paveldo muziejaus/Evgenios Levin nuotr.