Kai kuriems bekalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: „Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens“.
    Jie paklausė: „Mokytojau, kada šitai įvyks? Ir koks bus ženklas, kada tai prasidės?“
    Jėzus pasakė: „Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis, prisidengę mano vardu, ir sakys: 'Tai aš!' ir: 'Atėjo metas!' ; Jūs neikite paskui juos! O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigąskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas“.
    Ir dar sakė: „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šen ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus“.

Dan 2, 31–45: Dievas įsteigs karalystę, kuri nežlugs per amžius

Dan 3, 57. 58. 59. 60. 61. P.: Garbinkit ir aukštinkit jį per amžius!


 Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Mariusz Marszałek

„Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti...“ Geroji Naujiena mums perduodama per Šv. Raštą ir per Tradiciją. Evangelijoje, liturgijoje, Bažnyčios mokyme, tikinčiųjų bendruomenėje susitinkame su tikru, gyvu Dievu, su Jėzumi. Didelė pagunda mūsų laikais – tai įsitikinimas, kad protas arba jausmai gali nuvesti prie Dievo. Yra žmonių, kurie sako: man nereikia eiti į bažnyčią, man užtenka pasimelsti namuose. Kiti sako: man nereikia atlikti išpažinties, svarbu, kad aš susitaikinčiau su Dievu savo širdyje. Ir dar yra tokių, kurie teigia: „Joks žmogus, nei kunigas, nei popiežius, man nepasakys, kaip gyventi. Aš pats žinau, kas yra gėris, o kas blogis.“ Ir netgi jie nemato, kad po truputį nusitolina nuo tikro Dievo, o pradeda tarnauti naujam dievaičiui – savajam „AŠ“. Žiūrėkime, kad nebūtumėme suklaidinti savo mintimis ir savo jausmais...

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai