Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius – Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų – metančius tinklą į ežerą; buvo mat žvejai.
    Jis tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“.
    Jiedu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius – Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė.
    Jie, tučtuojau palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo.

Rom 10, 9–18: Tikėjimas iš klausymo, klausymas – kai skelbiami Kristaus žodžiai

Ps 19, 2–3. 4–5. P.: Per visą žemę eina jų aidas.


 Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Mariusz Marszałek

Pašaukimas prasideda nuo Jėzaus žvilgsnio. Žmogus gali atrasti savo pašaukimą, tik jeigu leidžia Jėzui atkreipti akis į save, į savo gyvenimą. Čia nekalbama tik apie ypatingą pašaukimą į kunigystę arba į pašvęstąjį gyvenimą. Kiekvienas pašaukimas prasideda nuo Jėzaus žvilgsnio. Kad bučiau geru tėvu, gera mama, geru vaiku, geru visuomenės nariu man reikalingas Jėzaus žvilgsnis. Man reikalingos akimirkos, praleistos prie Švč. Sakramento.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai