Savo mokiniams Jėzus pasakė palyginimą:
   „Stebėkite figmedį bei kitus medžius. Kai jie ima sprogti, jūs žinote arti esant vasarą. Taip pat pamatę visa tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti. Iš tiesų sakau jums: nepraeis nė ši karta, kol visa tai įvyks.
    Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis“.

Dan 7, 2–14: Štai su dangaus debesimis atslinko tarytum žmogaus sūnus

Dan 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. P.: Garbinkit ir aukštinkit jį per amžius!


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Mariusz Marszałek

Praeina ideologijos, praeina valdžios (netgi bažnytinės), praeina visuomeninės tvarkos ir mados. Šiandienė Evangelija mums sako, kad netgi dangus ir žemė praeis. Tik Dievo Žodis nepraeis. Jeigu taip yra, tai reikia kurti savo gyvenimą pagal Jį. Tik Jį reikia prisiminti kaip Tiesą (iš didžiosios raidės). Koks yra mano gyvenimas Dievo Žodžio šviesoje? Ar Jis yra man vienintelė gyvenimo kelio rodyklė?

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai