Jėzus pasakė savo mokiniams:
    „Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo gardžių valgių, svaigalų, ir kasdieninių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir kaip reikia stoti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“.

Dan 7, 15–27: Valdžia ir galybė bus atiduota Aukščiausiojo šventiesiems

Dan 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87. P.: Garbinkit ir aukštinkit jį per amžius!


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Mariusz Marszałek

Budėjimas – tai tinkamiausia krikščionio laikysena pasaulio ir žmonių atžvilgiu. Budėti nereiškia gyventi baimėje, nes nežinau, kada ir kaip ateis Dievas, kuris gali mane pasmerkti. Budėjimas reiškia gyventi ilgintis to, kurį myliu ir kuris mane myli. Budėjimas reiškia mirti kiekvieną dieną sau ir pasauliui, kad mano širdis būtų paruošta susitikti su Juo. Tokia laikysena veda prie tikros atgailos, prie savo egoizmo ir šio pasaulio džiaugsmo atsisakymo bei atveria mane amžinybei. Tegul budėjimas tampa mano dvasine advento programa.  

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai