Sostinės L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėje esančių šv. Kryžiaus namų kieme iki sausio 7 d. veiks Vilniaus arkivyskupijos Carito „Benamio prakartėlė + C + M + B + 2018“. Pasak kun. Mozės Mitkevičiaus, vieno iš idėjos autorių, tai atsvara miesčioniškam, blizgiam kalėdiniam šurmuliui, atkreipiant dėmesį į skurdo problemą. Jis kviečia tapti išminčiais ir aplankyti šią neįprastą prakartėlę. 

Prakartėlė – Šv. Rašte aprašyto kūdikėlio Jėzaus gimimo istorijos inscenizacija – jau nuo XIII a. tapo Kalėdų simboliu. Tradiciškai joje vaizduojami Kūdikėlio motina Švč. Mergelė Marija, globėjas šv. Juozapas, šalia buvę gyvuliai, užgimusio Mesijo atskubėję pagarbinti piemenys ir trys išminčiai. Pagrindinis prakartėlės akcentas – tvartelis ir ėdžios, kuriose buvo paguldytas Jėzus, nes jam neatsirado tinkamesnės vietos mieste. Tuo metu benamio prakartėlė – bandymas įsivaizduoti Dievo Sūnaus gimimą šių dienų pasaulyje ir atkreipti miesto gyventojų ir svečių dėmesį į aktualią Kristaus gimimo interpretaciją, skatinti pastebėti socialinio skurdo realybę ir prisidėti prie pagalbos stokojantiems prieglobsčio.

+ C + M + B + Trijų išminčių, aplankiusių gimusį Mesiją, vardų lotyniškoji santrumpa: Kasparas, Melchioras ir Baltazaras, užrašoma virš durų staktų kartu nurodant švenčiamų Naujųjų Metų skaitmenis. Pašventinta kreida užrašytos raidės nurodo ir lotyniško maldavimo Christus Mansionem Benedicat (Tepalaimina Kristus šią buveinę) sutrumpinimą. Idėjos autorių pasirinktas pavadinimas išreiškia akcijos raktinius žodžius: Caritas + Miestas + Benamiai + 2018

Metalinis konteineris – tvartelio prototipas, oriam gyvenimui netinkamos vietos simbolis, reiškiantis komfortiško, patogaus, pritaikyto gyventi būsto priešingybę. Panaudotos padangos – ėdžių prototipas, vartotojų kultūros atliekų simbolis, reiškiantis jaukios naujagimio lovytės priešingybę. Šv. Raštas – Žmogumi tapusio Dievo simbolis. Parinkta ištrauka – Evangelijos pagal Joną prologas, skelbiantis Dievo įsikūnijimą. Tepalo statinės – laužo prototipas, reiškiantis abejingumą santykiuose, šeimose esančios meilės ir bendrystės priešingybę.

Benamių portretai – piemenų prototipas, labiausiai visuomenės apleistų ir socialiai už jos ribų gyvenančių asmenų simbolis, visuomenės „grietinėlės“ ir atskirų suinteresuotų grupių, nesirūpinančių visuomenės bendruoju gėriu, priešingybė. Miegmaišiai, skudurai – piemenėlių atributai, svarbiausi benamių daiktai, reiškiantys kasdieniame gyvenime ir buityje naudojamų daiktų svarbos ir gausos priešingybę.

Graffiti užrašai ir Šv. Rašto ištraukos byloja apie Mesijo pranašystes ir Jo gimimo istoriją. Graffiti užrašai – tai aktuali protesto priemonė, skatinanti atkreipti dėmesį į gyvenimą gatvėse, lūšnynuose, sąvartynuose, tai miesčionišką pasitenkinimą ir nenorą įsiklausyti į kitų žmonių būtiniausius poreikius kritikos išraiška.

Trys karaliai arba išminčiai (Kasparas, Baltazaras, Melchioras) – Dievo ieškančiųjų, prakartėlę aplankančiųjų simbolis, reiškiantis sėslaus, uždaro, niekuo nesidominčio žmogaus priešingybę. Prakartėlėje jų nėra, nes tai – Jūs…

Šios akcijos metu surinktos lėšos bus skirtos Vilniaus Laikinųjų Namų paramai. Galite prisidėti skambindami numeriu 1454. 

Bernardinai.TV