Vieną dieną Jėzus mokė žmones. Ten sėdėjo fariziejų bei Įstatymo mokytojų, kurie buvo susirinkę iš visų Galilėjos ir Judėjos kaimų, taip pat iš Jeruzalės. O Viešpaties galybė skatino jį gydyti sergančius.
    Štai vyrai neštuvais atgabeno paralyžiuotą žmogų. Jie bandė jį įnešti vidun ir paguldyti priešais Jėzų. Nerasdami pro kur įnešti dėl žmonių gausybės, jie užlipo ant plokščiastogio ir, praardę plytas, nuleido jį kartu su neštuvais žemyn į vidurį ties Jėzumi. Matydamas jų tikėjimą, jis tarė: „Žmogau, tavo nuodėmės tau atleistos!“
    Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai pradėjo svarstyti: „Iš kur šitas piktžodžiautojas? Kas gi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas!“
    O Jėzus, perpratęs jų mintis, prabilo: „Kam jūs taip manote savo širdyje? Kas lengviau – ar pasakyti: 'Tavo nuodėmės tau atleistos', ar pasakyti: 'Kelkis, imk savo gultą ir vaikščiok?' O kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint žemėje galią atleisti nuodėmes,– čia jis tarė paralyžiuotajam,– sakau tau: kelkis, imk savo patalą ir eik namo“. Tas tuojau atsikėlė jų akivaizdoje, pasiėmė neštuvus ir, šlovindamas Dievą, nuėjo namo.
    Visus pagavo nuostaba, ir jie garbino Dievą. Apimti baimės, jie kalbėjo: „Šiandien matėme nuostabių dalykų“.

Iz 35, 1–10: Pats Dievas ateis ir jus išgelbės

Ps 85, 9ab–10. 11–12. 13–14. P.: Štai ateis mūsų Dievas ir mus išgelbės.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Nerijus Pipiras

Šios dienos evangelijoje aprašoma mums visiems gerai žinoma scena. Žinome jos pradžią ar juo labiau – pabaigą. Tačiau tai ir labai sudėtinga situacija, jeigu ją perkeltume į šias dienas. Jėzus moko. Žmonės klausosi. Keletas žmonių, žinodami, kur yra Jėzus, pasilenkia prie paralyžiuotojo. Gal kaimyno. Gal giminaičio. Gal šiaip pažįstamo ar gyvenime sutikto žmogaus. To, kuriam reikia pagalbos. To, kuris, ko gero, jau yra išnaudojęs visas galimybes. To, kuriam, rodos, likęs tik Jėzus.

Koks ryžtas tų žmonių. Nusprendę nugabenti ligonį pas Jėzų, jie susiduria su problema: čia jau yra daug žmonių. Tokių, kurie tik klausosi, tokių, kurie širdyje netgi prieštarauja Jėzui, nes tik jie viską žino. Tie keletas vyrų sugalvoja, rodos, labai rizikingą, bet kartu ir išradingą būdą ligonį tiesiog paguldyti po Jėzaus kojomis. Nuleisti pro stogą. Nuleisti, žinoma, rizikuojant. O jeigu ši operacija nepavyks? Tačiau to  abejonės nugalimos. Svarbiausia ieškoti ir atrasti būdą, kaip žmogus galėtų pasiekti Jėzų. Kad galėtų išgirsti: nuodėmės atleistos.

Su panašia situacija ir mes susiduriame. Ir mus, mūsų aplinkinius neretai supančioja įvairūs sunkumai. Rodos negalime nė pajudėti. Tačiau šalia jų visada yra tas plokščiastogis, kuris gali pasitarnauti kaip priemonė artėti prie Jėzaus kojų. Ir artimo rankos. Be galo ištvermingos. Kreipiančios į Dievą. Tuo tarpu visai netoli yra ir žmonių, kurie ateina čia tik norėdami pasižiūrėti, ką gi Jėzus padarys ar pasiklausyti, ką Jis pasakys. Ir ta jų širdyje gimusi pretenzija tokia suprantama. Juk tikrai ne žmogus gali atleisti nuodėmes. Tačiau tie žmonės negeba žvelgti giliau ir Jėzuje matyti ne vien dailidės, bet juo labiau Amžinojo Tėvo Sūnų, gimusį, bet nesukurtą.

Jėzus išlaisvina. Ne vien tik iš fizinio, bet ir iš dvasinio paralyžiaus. Išgirdęs Jėzaus žodžius, žmogus jau geba būti pats atsakingas už savo pastogę, būti nepriklausomas nuo kitų malonės ar nemalonės – jis jau neša neštuvus. Matyti visa tai – sukrečiantis ir nepakartojamas vaizdas. Ko gero nieko ir nelieka kito, kaip tik pastebėti, jog nuostabūs dalykai čia dedasi. Tokie, kokių žmogus niekada nėra matęs. Tačiau ar vien tik tai?

Nuostabiausi dalykai dedasi žmogaus širdyje, apsisprendime keltis ir imti neštuvus. Sunki situacija, apie kurią kalba evangelistas, nes tai kiekvieno mūsų situacija. Tose žmonių grupėse ir mes galime atsidurti: paralyžiuotomis nuo rūpesčių kojomis, noru žmogų nešti prie Jėzaus ir nenumatytomis problemomis, diskusija, ar Dievas gali perlipti mūsų suvokimo ir žinojimo ribas. Tačiau šiandien, ko gero, ir mums, kad išsivaduotume iš panašių problemų, Jėzus ir mums sako: „Kelkis ir eik!“.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai