Šiandien džiaugsmo sekmadienis ir Šventojo rašto eilutės mus ragina džiaugtis. Nežinia, kaip šiuo metu jaučiasi kiekvieno mūsų širdis, tačiau nepaisant nieko, pabandykime atrasti džiaugsmo šaltinį. Evangelija pasakoja apie Joną Krikštytoją. Kai žmonės jo klausė, kas jis yra, Jonas pirmiausiai atsakė – kas jis nėra.

Tad ir mes savęs paklauskime, kas mes nesame: nesu angelas, nesu gyvūnas ar augalas...

O esu Dievo kūrinys, sukurtas pagal Jo paveikslą ir panašumą.

Mūsų džiaugsmui trukdo tai, kas supančioja mūsų širdį: tai, ko manausi netenkantis, nepatiriantis... Apaštalas labai konkrečiai kalba ape tai, kaip patiriamas džiaugsmas. Ar aš praeitą savaitę laikiausi jo patarimų? Viešpatie, išmokyk mus džiaugtis!

Sekmadienio evangeliją komentuoja jėzuitas kunigas Algimantas Gudaitis.

Bernardinai.TV