„Pirštai jos neša leliją“. Moteris XX-XXI a. lietuvių poezijoje. Rinktinė. Sudarė Julius Keleras. Vilnius: „Naujoji Romuva“, 2017 m.

Šios knygos atrinkties principas gali kiek nustebinti. Joje atrinkti XX–XXI amžiaus lietuvių poetų eilėraščiai, kurių pavadinimuose ar bent jau pirmose eilėraščių eilutėse esama žodžių „mergaitė“ arba „moteris“ ar pan. formų. Šitoks tekstų organizavimo būdas sudarytojui leido suvienyti įvairių istorinių laikotarpių Lietuvos poetų tekstus, o skaitytojui sudarė progą įsižiūrėti, kaipgi srūvant laikui kinta poetinės priemonės, stilistikos, eilėraščių temos ar potemės, romantizavimą neišvengiamai užliejant deromantizmo gūsiams.

Ar čia esama kokio nors konflikto? Vargu bau. Praėjusio amžiaus ketvirtame dešimtmetyje greta dailiai giedančių neoromantikų (J. Aisčio, S. Nėries) netrukdomi stūgavo maištininkai J. Žlabys-Žengė ir S. Šemerys, o XXI amžiuje greta lyriškųjų A. A. Jonyno ir D. Kajoko ne mažiau kūrybingai aidi šiukštesnė A. Grybausko ir N. Abrutytės ar A. Galinio poezija.

Moters tema šioje knygoje eilėraščiais pasisako tarpukario, pokario Lietuvoje, emigracijoje gyvenę arba tebegyvenantys poetai, taip pat autoriai, aktyviai kuriantys krašte, 1990-aisiais vėl atgavusiam nepriklausomybę. Modernioji Ieva, drumsčianti lietuvių poetų ir poečių vaizduotę, čia turi progą parodyti visą savo galią ir virtuoziškumą.