EPA nuotrauka

Airija ruošiasi popiežius Pranciškaus vizitui ateinančių metų vasarą, rugpjūčio pabaigoje. Jei kelionės planai bus patvirtinti, popiežius aukos šv. Mišias Phoenixo parke, Dubline. Taip apie galimą popiežiaus Apaštališkąją kelionę kalbėjo Bažnyčios Airijoje primas arkivyskupas Diarmuidas Martinas. Vyriausiasis Airijos katalikų ganytojas kalbėjo vietinėje radijo programoje apie Pasaulinį šeimų susitikimą, kuris įvykis Dubline rugpjūčio  21-26 dienomis.

Primas sakė, kad Airijos Katalikų Bažnyčia laukia popiežiaus atvykimo, tačiau nežino, ar Šventasis Tėvas keliaus taip pat į Šiaurės Airiją. Tačiau aišku, kad visur, kur lankysis, jo buvimas bus susijęs su dalyvavimu Pasauliniame šeimų susitikime, paaiškino arkivyskupas Diarmuidas Martinas.

Pasaulinio šeimų susitikimo programoje numatyta trijų dienų konferencija apie šeimos vertybes, šventinis koncertas su šeimų atstovų kultūrine ir menine programa ir baigiamosios Mišios, sekmadienį, rugpjūčio 26 dieną.

Popiežius atvyksta dalyvauti Pasauliniame šeimų susitikime, tačiau jis norėtų padaryti daug kitų tiesiogiai su šeimų susitikimo programa nesusijusių dalykų, kaip apsilankyti kalėjime ir susitikti su vargstančiais žmonėmis, sakė Airijos arkivyskupas. Ganytojas samprotavo, kad popiežius vizito metu galėtų susitikti su benamiais arba migrantais, arba paliudyti solidarumą jauniems žmonėms.

Vienintelis ligi šiol Airijoje lankęsis popiežius buvo šv. Jonas Paulius II. Vizitas įvyko 1979 metais. Tuomet popiežius aukojo Mišias Dublino Phoenixo parke, jose dalyvavo daugiau kaip milijonas tikinčiųjų. Tačiau arkivyskupas sakė Airijos radijo programoje, jog Bažnyčiai esmė nėra dalyvių skaičius, o renginio kokybė.

Mums svarbu užtikrinti, kad visi norintieji galėtų dalyvauti, o tai susiję su išlaidomis. Pasak airių naujienų portalo independent.ie, arkivyskupas Martinas radijo laidoje sakė, kad tokia popiežiaus kelionė kainuotų apie 20 milijonų eurų. Į šią sumą įeina žmonių susibūrimo, saugumo ir tam reikalingų technologijų kaina. Bažnyčioje renkamos aukos padengtų apie ketvirtį išlaidų. Likusi dalis būtų dengiama pajamomis iš įvairių reginių. Mums rūpi, kad šventinio koncerto bilietų kainos nebūtų našta šeimoms, o vaikai galės dalyvauti nemokamai.