Karolio Didžiojo ir vyskupo Wilhado rankose - būsimoji Bremeno katedra. (Bareljefas, 1512 m.)

Gruodžio 22 d. minime šv. Rimbertą (m. 888), arkivyskupą.

Šv. Rimbertas gimė netoli Bruges, Flandrijoje, buvo vienuoliu Torhout'o vienuolyne. Jis tapo Hamburgo–Bremeno arkivyskupo šv. Anskaro padėjėju, o vėliau pakeitė jį šiame poste.

Rimbertas, sekdamas savo pirmtako pavyzdžiu, tęsė misijų darbą, stengėsi vaduoti į norvegų ir slavų nelaisvę papuolusius krikščionis bei bandė vadovauti Bažnyčiai visoje Skandinavijoje.

„Šventųjų gyvenimai“