Pirmąją savaitės dieną Marija Magdalietė nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo“.
    Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato numestas drobules, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato numestas drobules ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis numestą, bet suvyniotą atskirai.
    Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo.

1 Jn 1, 1–4: Ką regėjome ir girdėjome, skelbiame ir jums

Ps 97, 1–2. 5–6. 11–12. P.: Teisingieji, džiaukitės Viešpaties prieglobsty.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vytautas Brilius

Jonas savo Pirmojo laiško pirmaisiais žodžiais liudija: „Kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, – tai skelbiame apie gyvenimo Žodį.“ „Kas buvo nuo pradžios“ – tai liudijimas ne vien nuo Jėzaus krikšto Jordano vandenyse, bet liudijimas nuo pradžių pradžios, Dievo minties ir sprendimo sukurti pasaulį ir visa atvesti į laimingą tikslą – jo akivaizdą. Tai skelbimas daugiau nei apie atskiros tautos ar sielos išganymą, o prisilietimas prie didingų Dievo planų, liudijimas apie tai, kaip žmogus gali juose veikliai dalyvauti. „Skelbiame apie gyvenimo Žodį“ reiškia ne vien pasakojimo paskelbimą, tačiau apie Žodį, kaip Dievo sumanymą, planą ir pažadą, Žodį, žmonijai apsireiškusį Jėzumi iš Nazareto.

Viskas taip didinga ir taip artima žmogui: „Ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė.“ Didingos Dievo planų paslaptys pasiekiamos ne žinojimu ir mokslu, o pačiu žmogaus gyvenimu, tam būtina ir pakanka patikėti Dievo Sūnaus žodžiu ir sekti Kristumi.

Tą parodo šiandien Evangelijoje minimas Jono atėjimas prie tuščio kapo. Tikriausiai jie su Petru paprasčiausiai tikėjosi rasti kapą kažkaip išplėštą, o kūną pavogtą, gal išmestą ir išniekintą, tačiau todėl, kad sekė Kristų per jo gyvenimą, mirtį ir kapą, tapo didžiausio įvykio – Prisikėlimo liudininkais. Todėl didingas išganymo paslaptis, Dievo planų išsipildymą Jonas liudija pačiu savo gyvenimu: jis visa girdėjo, akimis matė ir rankomis palietė. Gyvenimu paliudytas tikėjimas tiems dalykams įgalina ir mus.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai