unsplash.com

Iki Naujųjų liko labai nedaug laiko. Bet, kartais unikalioms idėjoms įgyvendinti
daug ir nereikia. Reikia veiklių ir iniciatyvių žmonių. Nacionaline vartotojų konfederacija ėmėsi įgyvendinti projektą, kurio tikslas – kurti piliečių informavimo centrus.

„Visi žinome, kaip sunku rasti kelius, sprendžiant, kad ir paprasčiausias
problemas. Kur nueiti, į kurias duris pabelsti, kam parašyti ar paskambinti? Dažnai žmogus, patekęs į šį užburtą ratą, pavargsta, numoja ranka, o jo klausimas taip ir lieka neišspręstas“, – sako Vilniaus m. PIC koordinatorė Dalia Tarailienė.

Pasak D. Tarailienės, Piliečių informavimo centrų tikslas – padėti žmonėms, suteikti informaciją jiems rūpimais klausimais. Šie centrai ne visada patys gali spręsti iškilusias problemas. Tam pasitelkiamos atitinkamos institucijos, į kurias ir nukreipiami informacijos ieškantys piliečiai. Centruose dirbantys savanoriai padės parašyti prašymus, sutvarkyti dokumentus ir juos išsiųsti reikiamiems adresatams. Ypač daug patarimų galima gauti socialinės rūpybos klausimais, kurie, ko gero, ir yra patys aktualiausi.

Piliečių informavimo centrams talkina teisininkai, medikai, socialiniai darbuotojai, kurie, jei ne konkrečiais veiksmais, tai konsultacijomis padeda besikreipiantiems žmonėms. Tokie centrai jau veikia Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Trakuose.

Vilniuje trečiadieniais miesto savivaldybės Idėjų kambaryje nuo 15 val. iki 17 val. savanoriai priima piliečius ir juos konsultuoja.

„Tai tik tiriamasis projektas. Manau, kad išvados parodys tokių centrų kūrimo
būtinumą, efektyvesnę pagalbą piliečiams. Galų gale tai padės ugdyti informacinį
piliečių raštingumą“, – teigia D. Tarailienė.