Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo parengti vyskupo-kankinio fotoportretai

Pačioje 2017-ųjų pabaigoje, gruodžio 30 d., 12 val. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio paramos fondas ir kun. Julius Sasnauskas kviečia į padėkos Mišias Vilniaus Bernardinuose (Šv. Mykolo koplyčioje) už šių metų beatifikaciją, fondo bičiulius ir rėmėjus.

Lapkričio pradžioje įsteigtas vyskupo kankinio vardo fondas pagal savo įstatus jau šį rudenį inicijavo T. Matulionio muziejaus steigimą ir remonto darbus Aukštaitijoje, vyskupo tėviškėje Alantoje. Tęsiamas parodų ciklas, vyskupo laiškų iš kalėjimų rengimas spaudai, pateiktos oficialios paraiškos dėl kelių Lietuvos vietų pavadinimų Teofiliaus Matulionio vardu. Užmegztas ryšys su Rusijos opozicijos fondu „Memorial“ ir sovietmečiu represuotų asmenų organizacija „Bessmertnyj barak“ dėl galimybių susipažinti su KGB archyvų bylomis iš T. Matulionio gyvenimo ir kalinimo vietų Maskvoje, Leningrade, Vladimire, Saranske. Fondo narys dokumentininkas Audrius Stonys filmuoja medžiagą apie palaimintąjį, renka videodokumentus.

Artėjant Kalėdų šventėms, spaudos bendrovės „Garsų pasaulio“ vadovas Vytautas Mieliauskas kaip paramą fondui atspausdino T. Matulionio fotoportretų tiražą. Šie meniški portretai galės pasitarnauti ir kaip maldos primonė. Šeštadienį per vidurdienio Mišias kunigas pašventins pluoštą lakštų su palaimintojo fotoportretais.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo parengti vyskupo-kankinio fotoportretai

Per mėnesį solidžią finansinę paramą į fondo sąskaitą pervedė filantropai Kristina ir Vidūnas Mekšrūnai, europarlamentaras Algirdas Saudargas, juvelyras iš Niujorko Aleksas Šepkus ir kiti.

Lapkričio pabaigoje Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo iniciatyva įvyko susitikimas su fondo pirmininku Vaidotu Žuku ir Kaišiadorių vyskupijos generalvikaru mons. Algirdu Jurevičiumi. Vizito metu fondo atstovas pristatė fondo misiją, steigėjų asmenybes, numatytus darbus. Arkiv. G. Grušas pageidavo, kad Teofiliaus Matulionio fondo veikla būtų skirta suartinti visuomenę ir Bažnyčią, kad būtų paisoma civilinės ir bažnytinės teisės reikalavimų, taikaus sutarimo.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo parengti vyskupo-kankinio fotoportretai

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondo valdyba