David Beale/unsplash.com

„Tyli naktis, šventa naktis“ – „Stille Nacht, heilige Nacht“ – viena populiariausių pasaulyje kalėdinių giesmių, giedama beveik visomis krikščionių kalbomis, buvo sukurta prieš 200 metų. Jos žodžius 1816 m. parašė Austrijos kaimo Oberndorfo, netoli Zalcburgo, parapijos klebonas kun. Josephas Mohras. Melodijos autorius – tos pačios parapijos vargonininkas Franzas Xaveras Gruberis. Pirmą kartą giesmė viešai atlikta tos pačios parapijos bažnyčioje 1818 m. Kalėdų Piemenėlių Mišių metu. Savo parapijiečiams giesmę dviem balsais pagiedojo jos autoriai – klebonas ir vargonininkas.

Giesmės greitą paplitimą turbūt nulėmė tai, jog ji labai patiko tuometiniam Austrijos imperatoriui. 1822 m. ji buvo atlikta Fugeno pilyje imperatoriaus Pranciškaus I ir jo svečio Rusijos caro Aleksandro I akivaizdoje. Imperatorius giesmę labai pamėgo. 1832 m. ji buvo įrašyta į Vokietijoje, Leipcige, vykusio kalėdinio koncerto repertuarą. Jau 1839 m. giesmė skambėjo Niujorke. Ją atliko Jungtinėse Valstijose viešėję giesmininkai iš Tirolio. Apie 1855 m. atsirado ir vertimas į anglų kalbą. Jis priskiriamas Floridos episkopalų vyskupui Johnui Freemanui Youngui. Šiandien „Tyli naktis, šventa naktis“ giedama maždaug 300 kalbų visame pasaulyje.

Visame pasaulyje garsios giesmės jubiliejus ateinančiais metais bus pažymėtas įvariusiais renginiais, vyksiančiais Oberndorfo parapijoje, Zalcburgo arkivyskupijoje, o taip pat visoje Austrijoje. Oberndorfo parapijoje bus atidarytas „Tyliosios nakties“ muziejus. Zalcburge keletą mėnesių veiks proginė paroda. O Austrijos paštas jau išleido giesmės sukakčiai skirtą pašto ženklą.

Oberndorfo parapija įtraukta į Betliejaus taikos ugnies maršrutą. Skautų iš Betliejaus paveržta ugnis taip pat ir šiemet prieš pat Kalėdas specialiu traukiniu iš Zalcburgo buvo atvežta į Oberndorfą, kur prieš du šimtus metų klebonas ir vargonininkas sukūrė šiandien visame pasaulyje giedamą giesmę.