EPA nuotrauka

Penktadienį įvyko teroristinis išpuolis prieš Egipto koptų bendruomenę. Devyni žmonės, įskaitant ir vieną iš dviejų teroristų, žuvo per susišaudymą prie bažnyčios Kairo pietiniame pakrašty. Pasak spaudos agentūrų pranešimų, du užpuolikai atidengė ugnį, bandydami įsiveržti į bažnyčios vidų, tačiau bažnyčią saugančių kareivių ir policininkų buvo sustabdyti. Žuvo penki koptų tikintieji, du kareiviai ir vienas policininkas. Bažnyčią saugoję pareigūnai nukovė vieną užpuoliką. Kitas teroristas sugebėjo pasišalinti. Penki žmonės bus sužeisti.

Šiomis dienomis, artėjant Kalėdoms, kurias nereformuoto kalendoriaus besilaikantys koptai minės sausio 7, prie krikščionių bažnyčių Egipte budi sustiprintos kareivių ir policijos pajėgos. Tai ne primas išpuolis prieš koptus šiais metais. Pavasarį buvo įvykdyti trys tragiški pasikėsinimai, kuriuose iš viso žuvo aštuonios dešimtys žmonių.

Egipto koptai – ortodoksai ir maža koptų katalikų bendruomenė – sudaro apie 10 procentų visų šalies gyventojų, kurių dauguma yra musulmonai sunitai. Egipto valdžia tradiciškai yra tolerantiška krikščionių mažumos atžvilgiu. Dabartinis prezidentas Abdel Fattah al Sisi jau prieš kurį laiką buvo pranešęs, jog dalyvaus patriarcho Tawadroso vadovaujamoje Kalėdų nakties liturgijoje. Gana draugiškai santykiai oficialiame lygyje yra palaikomi tarp koptų patriarchato ir islamo lyderių. Kaip tik porą dienų prieš pastarąjį išpuolį įvyko patriarcho Tawadroso susitikimas su Al Azharo Didžiuoju imamu Ahmadu al-Tayebu. „Šventės visada suteikia galimybę skleisti meilę ir toleranciją; mes tikimės, kad naujieji metai bus kupini palaiminimų visiems egiptiečiams“, sakė patriarchas. Deja, kaip liudija penktadienio išpuolis, religijų lyderių gera valia neatsispindi žemesniuose sluoksniuose.

Egipto krikščionys per pastaruosius keliolika metų jau labai daug kartų yra tapę islamistinio terorizmo taikiniu. Kartais antikrikščionišką terorizmą bandoma aiškinti kaip ne prieš pačius krikščionis nukreiptą smurtą, bet visų pirma kaip bandymą destabilizuoti bendrą padėtį šalyje, gąsdinti potencialus turistus, kad atsisakytų keliauti į nestabilią ir pavojingą šalį. Su tokiu aiškinimu nesutinka Egipto krikščionys. Ne skaičiai ir ne turistai rūpi užpuolikams, sakė vienas koptų kunigas, komentuodamas šio penktadienio išpuolį. Teroristai nori, kad ant mūsų šalies nužengtų liūdesys, kad gyventume liūdni ir išsigandę. Tad ypač šiomis dienomis turime karštai melsti stebuklo, kad Jėzus sugrąžintų džiaugsmą į mūsų širdis.