„Išminčių pagarbinimas". Gentile da Fabriano tapyba

Viduramžiais Florencijos Respublika buvo moderni to meto valstybė, valdoma pirklių ir gildijų. Jų milžiniškų turtų gausa atsispindėjo ir mene. To pavyzdys – garsusis Strozzi koplyčios altoriaus „Išminčių pagarbinimas“, nutapytas menininko Gentile de Fabriano. Šis šedevras šiuo metu saugomas Uficių galerijoje, Florencijoje. 

Trijų karalių, atvykusių iš tolimų šalių su dovanomis pagarbinti ką tik gimusį Kūdikėlį Kristų, kelionė labai kūrybingai vaizduojama paauksuotose gotikinėse arkose. Pirmojoje arkoje spindi Rytinė žvaigždė. Antrojoje arkoje matome, kaip ši žvaigždė apšviečia į kelionę Jeruzalėn susiruošusių karalių širdis. Jeruzalėje karaliai susiduria su niekšu – paranojišku ir klastingu karaliumi Erodu, kuris prašo jų grįžtant papasakoti, ar jie surado Mesiją.

Išminčių pagarbinimas. Gentile da Fabriano tapyba

Iš Jeruzalės karaliai vyksta į mažą Betliejaus miestelį, pavaizduotą viršutiniame dešiniajame kampe. Nuostabioji žvaigždė juos nuveda į arklidę. Stulbinama Mesijo atradimo scena vaizduojama tiesioginio stebėtojo akimis. Karaliai Kūdikėliui Kristui dovanoja aukso, smilkalų ir miros. Kiekvieną karalių lydi didžiulis raitų palydovų būrys – jų tiek daug, kad menininkas juos vaizduoja vieną virš kito, lyg stovinčius ant kalvos. 

Gausios detalės turtingai iliustruoja visą įvykį. Pirmąją dovaną smalsiai apžiūrinėja už Marijos stovinčios patarnautojos. Dešinėje karališkasis šuo saugodamasis stebi arklį, kuris tuoj nerūpestingai užmins ant jo. Ypač intriguojantys auksiniai trečiojo karaliaus pentinai, kuriuos nusega jo ginklanešys karaliui artinantis prie Kūdikėlio Kristaus. 

Išminčių pagarbinimas. Gentile da Fabriano tapyba

Šio tapybos šedevro globėją Palla Strozzi menininkas pavaizduoja kaip karališkąjį dvariškį, įsimaišiusį judrioje minioje. Brangakmeniais papuoštos Strozzi rankos laiko sakalą, simbolizuojantį Strozzi šeimos pavadinimą, kadangi žodis „strozzieri“ toskaniškąja tarme reiškia „sakalininkas“. Arklio kamanas puošia maži pusmėnuliai, primenantys Strozzi herbą. 

Išminčių pagarbinimas". Gentile da Fabriano tapyba

Da Fabriano „Išminčių pagarbinimas“ vilioja ne tik savo meniniu žavesiu, bet ir liturgiškąja malone. Rafinuoti ir brangūs brokatiniai karalių drabužiai yra akivaizdus kontrastas mažojo Mesijo, kurio juosmenį dengia audeklas, nuogumui. Ir vis dėlto karaliai pagarbina Kristų kaip karalių Karalių. Kiekvienas jų nusiima karūną, žemai lenkiasi ir bučiuoja žaismingas Kūdikėlio kojeles. Tyliai apsupę Kūdikėlį Kristų, jie įkūnija žmogumi tapusio Dievo paslaptį. Jie atpažįsta amžinąją Dievo apvaizdą ir nusižeminę patiria Jo šlovę! 

Fonas irgi gausus įvykių. Matome keliautoją, apsuptą vagių; pulti besirengiantį leopardą, nekantriai tykojantį elnio, egzotiškus paukščius. Nuostabūs alyvmedžiai ir granatai puošia vingiuojančius kelius. Granatas simbolizuoja vienybę ir Bažnyčią, o alyvos – taiką ir klestėjimą.

Pagal aleteia.org parengė R.Baškienė