Mums jie nerūpi, nes jie nevaikšto mūsų gatvėmis, nedaužo langų, netriukšmauja, jie nekelia reikalavimų, nesiskundžia, neprašo paskolinti pinigų, iš jų jokios naudos – jų tiesiog nėra: jie parduoti, išnaudojami ir sugniuždyti.

Pabusk iš abejingumo, nes vieną dieną tai gali būti Tau labai artimas žmogus! Šventos Mortos iniciatyvinė grupė kviečia dalyvauti praktiniame seminare "Prekyba žmonėmis vyksta: matyk, atpažink, reaguok, padėk!"

Laikas: 2018 metų sausio 9 d.

Pradžia: 13.30, pabaiga 19.00

Vieta: Kauno Prisikėlimo bazilikos konferencijų salė, Žemaičių g. 31A

Skirta: Kauno miesto mokyklų vadovams, mokytojams, socialiniams darbuotojams, psichologams ir konkurso „Netapk prekybos žmonėmis auka“ dalyviams, Kauno I dekanato parapijų kunigams, Šeimos centrų, Caritas, Jaunimo centrų darbuotojams ir savanoriams, katechetams, Šventosios Mortos iniciatyvinės grupės socialiniams partneriams ir savanoriams, visiems geros valios žmonėms, norintiems bendrai darbuotis Tėvynės labui, policijos komisariatų atstovams.

Organizuoja: Ses. Fausta Rasa Palaimaitė SF, Kauno apskrities policijos kapeliono asistentė Mons. Vytautas Grigaravičius, Kauno I dekanato dekanas Kauno arkivyskupijos katechetikos centras ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras Kauno arkivyskupijos Caritas

Pagrindiniai pranešėjai: Nida Grunskienė. Panevėžio apygardos vyriausioji prokurorė Vilius Velička. Lietuvos policijos mokyklos Policijos veiklos skyriaus viršininko pavaduotojas Deimantė Bukeikaitė, Lietuvos Caritas Vaida Matusevičiūtė, VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras KOPŽI, Kauno skyriaus socialinė darbuotoja

Daugiau informacijos: tel. 8 66281684 Registracija iki sausio 7 d. el. p.: faustapalaimaite@gmail.com

PROGRAMA

13.30 Registracija

14.00 Sveikinimo žodis Mons. Vytautas Grigaravičius, Kun. Algirdas Toliatas, Lietuvos Policijos kapelionas

Temos: 1. Prokuratūra: Kas yra prekyba žmonėmis?

2. Caritas: Kas dažniausiai pakliūva į prekybos žmonės pinkles?

3. Policija: Kaip tai vyksta? A) Verbavimas B) Laisvės apribojimas

4) Konkrečios istorijos A) Prokurorės akimis B) Socialinių darbuotojų akimis Klausimai – atsakymai

5.30 Pertrauka

5) Iš(si)laisvinimo procesas A) Policija: Normalus procesas B) Prokuratūra: Ką patiria auka apklausos metu. Kodėl tyli? C) Caritas/KOPŽI: kiti atvejai aukos akimis

6) Perduokime informaciją A)Prokuratūra: Kaip atpažinti, kad TAI vyksta? B) Vaikams C) Jaunimui D) Skubiai ieškantiems darbo

Klausimai – atsakymai

17.30 pertrauka

18.00 Šventosios Mišios už prekybos žmonėmis aukas ir visus norinčius jiems padėti

TU GALI pamatyti, atpažinti, reaguoti ir padėti – nelik abejingas!

Organizatorių inf.