Šventiniu laikotarpiu nuolat randame progų išgirsti, kad tai metas, kai turime pažvelgti į savo brangius žmones, prisiminti juos, kad ir kur jie būtų. Tai tyros akimirkos, kai visi kartu žiūrime kalėdinius filmus, kurie mums primintų paprastą tiesą – tikrieji turtai glūdi visai šalia mūsų. Tuo mes džiaugiamės, mėgaujamės, ir tai yra nuostabu, nes mūsų širdys tampa tauresnės ir nors akimirkai pabėga nuo kasdienių rūpesčių. Šis gražus šv. Kalėdų laikotarpio peizažas yra lyg durys, kurias pravėrus priartėjame prie prasmingo gyvenimo kambario. Argi nebūtų nuostabu jame apsistoti nors kiek ilgėliau? Nežinau, ar pats jau turiu teisę sakyti, kad gyvenu išties prasmingą gyvenimą. Jį reikia nusipelnyti, o ne arogantiškai puikuotis praeities pasiekimais. Asmeniniai nuklydimai ir silpnybės kartais dar aptemdo mano sielą, bet žinau žmonių, kurių gyvenimas vertas didžiulės pagarbos. Vienas šių žmonių yra Šiaulių sporto gimnazijos gimnazistė Laura Samulionytė.

Nauja pradžia

Garsus vokiečių filosofas Artūras Šopenhaueris tikėjo, kad valia valdo pasaulį. Ir tai yra tiesa. Kiekvienas mūsų veiksmas yra valios išraiškos pavyzdys. Ir kuo stipresnė mūsų valia bei tikėjimas, tuo daugiau galime padaryti. Laura dar būdama maža mergaitė (6 m.) ėmėsi sporto ir į savo rankas paėmė stalo teniso raketę. Per dešimtį metų stalo teniso pasaulyje ji pasiekė puikių rezultatų, tapo penktąja šalies rakete ir netgi laimėjo Joniškio metų sportininkės vardą. Vis dėlto likimas ją atvedė į Šiaulius ir mergina pradėjo naują gyvenimo etapą. Šiandien ji užsiima imtynėmis ir kasdien deda pastangas, kad taptų kuo geresne imtynininke ir garsintų Saulės miesto bei gimtojo Joniškio vardus. Pakeisti savo gyvenimo kelią renkantis naują sporto šaką, reikia drąsos, bet dar daugiau drąsos reikia tam kuo Laura užsiima be sporto.

Kilniais darbais garsina mokyklos vardą

Gimnazistė savo kilniais darbais garsina Šiaulių sporto gimnazijos vardą. Mergina aktyviai veikia Rimanto Kaukėno fonde, kuris rūpinasi vaikais, sergančiais vėžiu. Tai ne tik be galo kilnu, bet ir drąsu. Tam, kad atjaustum vaiką, kuris netrukus gali palikti šį pasaulį, kad jį apkabintum ir pažvelgtum į tyras akis, į gyvenimą besikabinančias akis, reikia didelės meilės ir tokios pat didžios drąsos. Juk dažnas mūsų traukiasi nuo skausmo ne todėl, kad būtų blogas, bet juk taip nedrąsu pasijusti silpnam ir negalinčiam niekuo padėti. Ypač mirtina liga sergančiam vaikui. Laura įveikė savo baimes. Ji padeda tokiais darbais, kurie yra verti didžiausios pagarbos, pavyzdžiui, skaito paskaitas jaunimui iš socialinės rizikos šeimų, rodydama, kad visada yra galimybė gyventi dorą ir kilnų gyvenimą.

Plaukai – aukai

Visgi vienas merginos darbas labai išsiskiria. Kartą lankydamasi ligoninėje pas vėžiu sergančią mergaitę, mergina pasiteiravo, kuo ji gali padėti. Mergaitės atsakymas buvo, kad ji negali niekuo, nes didžiausias noras yra turėti tokius plaukus, kokius turi Laura. Gimnazistė nusikirpo savo plaukus, geros valios žmonės nemokamai padarė peruką, kuris atiteko ligonei. Paaukoti savo plaukus dėl kito yra didžios meilės išraiška, kuri man kelia nuoširdžią pagarbą.

Gerumas neliko nepastebėtas

Norisi pasidžiaugti, kad kilnūs merginos poelgiai šiandien yra pastebimi ir privačių rėmėjų. Sportuojant ir kimbantis į gyvenimą, neretai reikalinga ir kitų pagalba. Tai svarbu netgi tada, kai pats gali nudirbti didžių darbų. Ir jei tarp skaitančiųjų šį straipsnį bus tokių, kurie prisidės prie to, kad merginos svajonė siekti sporto aukštumų taps realybe, būsiu labai Jiems dėkingas.

Laurą  Samulionytę  parėmė Šiaulių „Rūtos“ saldainių fabrikas, dovanodamas maistingos savo produkcijos.

Įmonės gamybos direktoriaus Rimanto Gluodo teigimu, kilnaus ir kitais žmonėmis besirūpinančio jaunimo rėmimas motyvuoja žmones ir toliau galvoti ne tik apie save, bet ir apie kitus žmones. Jis įsitikinęs, kad tiek Lietuvai, tiek ir Šiauliams reikia dvasingo jaunimo, kuris vieną dieną galėtų būti tikruoju mūsų elitu- žmonėmis, kurių kilnūs poelgiai įkvėptų kitus.

Vietoje išvadų – nauji iššūkiai

Šiandien Laura ir toliau vykdo kilnią veiklą Rimantoo Kaukėno fonde ir kartu su juo jungiasi prie Šiauliuose vyksiančios „Išminties šventės“, skirtos pagerbti Stasiui Šalkauskiui, bei populiarinti jo puoselėtas idėjas. Vieno iš renginių metu bus renkamos lėšos vaikams, sergantiems vėžiu. Tikimasi, kad ši akcija padės tiems, kurie šiandien kovoja už savo gyvenimus.