Atvykę iš Jeruzalės Rašto aiškintojai sakė: „Jis turi Belzebulą“ ir: „Demonų kunigaikščio galia jis išvaro demonus“.
    O Jėzus, pasivadinęs juos, ėmė kalbėti palyginimais: „Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko. Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka. Todėl jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis galas. Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno. Tik tada apiplėšia jo namus“. 
    „Iš tiesų sakau jums: bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir piktžodžiavimai, kad ir kaip jie piktžodžiautų; bet jei kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam amžiais nebus dovanota, ir jis bus kaltas amžina nuodėme“. Jie mat sakė: „Jis turi netyrąją dvasią“. 

Kiti skaitiniai:

2 Sam 5, 1–7. 10: Tu ganysi mano tautą Izraelį

Ps 89, 20. 21–22. 25–26. P.: Jam rodysiu savo ištikimybę, malonę.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Robertas Urbonavičius

Iš Pirmosios Komunijos pamokėlių žinome, kad pati baisiausia nuodėmė – tai nuodėmė Šventajai Dvasiai, kuri nebus atleista nei šiame nei kitame gyvenime. Tačiau jei reikėtų pasakyti kokia tai konkreti nuodėmė – turbūt nelabai sugebėtume. Bažnyčios Tėvai ir teologai taip pat neturėjo ir neturi vieningos nuomonės, ką galėtų reikšti šis grėsmingas Jėzaus perspėjimas. Viešpats pabrėžia, kad bus atleisti visi piktžodžiavimai, - net ir prieš Jį – išskyrus šį.

Evangelijos pasakojimas lyg ir leidžia nujausti, kad piktžodžiavimas Šventajai Dvasiai – tai Jėzaus veikimo priskyrimas demoniškoms galioms: „Demonų kunigaikščio galia jis išvaro demonus“. Paprastai sakant teigiama, jog Jėzus yra velnio apsėstas ir jame veikia velniškos galios. Nuodėmė Šventajai Dvasiai – tai akivaizdžių Dievo darbų priskyrimas piktajam.

Turbūt aš ir tu būsime apsaugoti nuo tokios nuodėmės, tačiau ar tavo ir mano širdyje nėra to skeptiškumo ir nepasitikėjimo žvelgiant kaip Dievas veikia per kitus, - nes ne per tuos asmenis, ne tokiu būdu, ne tuo laiku, ne toje vietoje, ne pagal kanonus ar teologijos vadovėlius...

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai