Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir, lauke sustoję, per kitus prašė jį iškviesti. Aplink jį sėdėjo minia, kai jam buvo pranešta: „Štai tavo motina ir broliai bei seserys lauke stovi ir ieško tavęs“. 
    O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai! Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“. 

2 Sam 6, 12b–15. 17–19: Dovydas ir visas Izraelis namai, džiaugsmingai šūkaudami, nešė Viešpaties skrynią

Ps 24, 7. 8. 9. 10. P.: Kas tas garbingas Valdovas? Tai galybių Viešpats yra garbingas Valdovas.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Robertas Urbonavičius

Dauguma pamaldžių katalikų, nuėję į Dangų, tikriausiai papriekaištaus evangelistui Morkui, kad užrašė šį „nepatogų“ pasakojimą, griaunantį mūsų pamaldžiąją mariologiją, – negi negalėjo būti politiškai korektiškas ir nutylėti? Tačiau Morkus buvo pats tiesiausias iš evangelistų, ne tik nenutylėjęs Jėzaus giminaičių priešiškumo Jam, bet aprašęs ir apaštalų naivumą bei nenuovoką. Bet tai kita tema.

Tačiau šis pasakojimas tikrai nesugriovė ir nesugriaus katalikiško pamaldumo Mergelei Marijai. Jėzaus giminaičiai, mano, kad turi teisių į Jėzų, – juk su Juo kartu augo. Jo naujoji misija, jiems atrodo keistoka, juk Jėzus visada buvo keistokas, bet dabar peržengė visas sveiko proto ribasǃ Užuot dirbęs dailidės amatą, klajoja po kraštą su gauja vyrų bei neaiškios reputacijos moterų palyda. Tad jie ateina perkalbėti ir nuraminti. Ateina kartu su Motina, gal iš pagarbos Jai, sugrįš namo ir nedarys gėdos. Jėzus atsako paprastai: „Štai mano motina ir broliai! Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina.“ Tai ne giminaičių pasmerkimas, ne Motinos pažeminimas. Ne, tai akių atvėrimas ir kvietimas – visi, kas vykdo Dievo valią, yra Dievo šeima, ne kraujo ryšiai lemia, bet tikėjimas. Jėzus kvietė ir savo giminaičius tapti naujosios šeimos nariais. Ir kaip žinome, laikui atėjus jie taps.

Ir mus Jėzus kviečia neskirstyti į savus ir svetimus, nesudaryti atskirų ložių ir elitinių būrelių, – ypač Bažnyčioje. Tas, kuris išpažįsta Jėzaus Vardą ir Jo mokslą, yra man brolis, sesuo ir motina...

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai