Kauno mieste gali nebelikti katalikiškosios Šv. Mato gimnazijos. Gimnazijos steigėjo – Vilkaviškio vyskupijos – sutartis su Kauno miesto savivaldybe dėl gimnazijos pastatų panaudos baigiasi šiais metais, tačiau dėl sutarties pratęsimo nei su steigėju vyskupu Rimantu Norvila, nei su mokyklos atstovais Kauno m. savivaldybės valdžia bendrauti nelinkusi. Gimnazijos pastatas numatytas perduoti besiplečiančiam KTU Inžinerijos licėjui. O koks bus katalikiškosios Šv. Mato gimnazijos likimas – neaišku. 

Sausio 23 d. Kauno miesto mokyklų tinklo pertvarkos reikalus svarstę Kauno m. savivaldybės Švietimo ir kultūros komiteto nariai atvykusiems Šv. Mato gimnazijos atstovams, pristačiusiems gimnazijos pasiekimus bei augantį mokinių skaičių, neturėjo jokių klausimų. Pasak gimnazijos direktoriaus kun. Ryčio Baltrušaičio, komiteto nariai nieko nežinojo apie sausio 19 d. užregistruotą Kauno miesto savivaldybėje Tėvų komiteto pirmininkės raštą Švietimo ir kultūros komiteto nariams. 

Gediminas Žukauskas, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, priklausantis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai, stebisi: „Kas gali patikėti, kad tai vyksta XXI amžiuje, švenčiant valstybės 100 metų jubiliejų ir einant 28-iems Nepriklausomybės metams? O mes stebimės terorizmu ir krikščionių niekinimu kai kuriose musulmoniškose valstybėse. Ar mes turime valstybę? Vyskupo meras nepriima, premjeras tyli. Seimo pirmininkas nieko nežino? Prezidentė neinformuota? Kovojome dėl lietuviškų mokyklų Vilnijoje, dabar Kaune situacija jau darosi prastesnė. Juk gimnazija naikinama vien dėl to, kad yra krikščioniška. Kam trukdo krikščioniškos vertybės?“ Politikas stebisi, kodėl KTU Inžinerijos licėjui nepasiūlomas šiuo metu aukcione parduodamas Vydūno gimnazijos pastatas ar kitų pustuščių mokyklų pastatai.

Jam antrina jo kolega Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų frakcijos narys, garsus dainininkas Liudas Mikalauskas: „Manau, susikirto ateistinis ir katalikiškas požiūris.“ Tuo tarpu Tarybos nariai Saulius Bartaška ir Jūratė Elena Norvaišienė, priklausantys visuomeniniam rinkimų komitetui „Vieningas Kaunas“, Šv. Mato gimnazijai siūlo kraustytis į už 5 kilometrų esančią Vaišvydavos mokyklą. Kodėl? Argumentų nepateikia. 

Apie susiklosčiusią situaciją kalbamės su kunigu Ryčiu Baltrušaičiu, Šv. Mato gimnazijos direktoriumi. 

Šv. Mato gimnazijos direktorius kun. Rytis Baltrušaitis

Kodėl norima nutraukti sutartį su Šv. Mato gimnazija?

Šv. Mato gimnazija yra nevalstybinė gimnazija, ir Kauno m. savivaldybė 2013 m. yra pasirašiusi su Vilkaviškio vyskupija pastatų panaudos sutartį penkeriems metams (sutartis baigiasi 2018 m. liepos 24 d.). Bet jau 2016 metais Kauno m. savivaldybė, pasikvietusi steigėją, siūlė pastatus apleisti ir leisti kurtis KTU Inžineriniam licėjui. Bet tuo metu bendruomenė pasipriešino. Artėjant sutarties pabaigai jaučiami aiškūs ženklai, kad ji nebus pratęsta. Savivaldybė parengė projektą, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. planuojama KTU Inžinerijos licėjaus darbo pradžia. Tuo tarpu mūsų gimnazijos mokslo metai baigiasi tik liepos mėnesį. 

O savivaldybė su Jumis bendrauja, ar ne? 

Bendravimas labai ribotas. Jie deklaruoja, kad bendrauja, eina į diskusiją, tačiau apie darbo grupių, atskirų komitetų susirinkimus mes nesame informuojami, tačiau sužinome, kad jie vyksta. Į tuos posėdžius įsiprašome. Praeitą kartą skambinau į savivaldybę 12 kartų klausdamas, ar galima pakliūti į darbo grupės posėdį, kuriame bus kalbama apie mūsų gimnazijos reikalus. Šiandien važiuosime į Švietimo ir kultūros komiteto posėdį, apie kurį mums pranešė tik vakar apie pietus. Man esant vadovu jau antri metai niekas iš savivaldybės nebuvo atvykęs pasikalbėti, kaip mums sekasi, ir apie tuos planus normaliai nekalbama. Buvo viešai svarstomas projektas apie Kauno reorganizuojamas mokyklas. Mūsų bendruomenės žmonės buvo nuvykę, bet labai nedaug laiko buvo tam skirta, tik pasisvaidė keliais sakiniais. Rimta, rami diskusija neįvyko, nors mes iš savo pusės tokius žingsnius žengėme, ir steigėjas taip pat susitikimo norėjo. 

Kokia yra Švietimo ir mokslo ministerijos nuostata šiuo klausimu? 

Savivaldybė yra išplatinusi tokio pobūdžio pranešimą, kad jeigu su mokyklos bendruomene nepavyksta susitarti, savivaldybė kreipiasi į Švietimo ir mokslo ministeriją ir vadovaujasi jos rekomendacija. Šiuo atveju ŠMM rekomendacija yra, joje parašyta, kad dėl KTU Inžinerijos licėjaus su ministerija niekas nėra derinta, savivaldybė pažeistų dalį taisyklių, jei neleistų mums toliau savo veiklos vykdyti, ir siūlo bei rekomenduoja kalbėtis su Šv. Mato gimnazijos steigėju – Vilkaviškio vyskupija – dėl gimnazijos veiklos tęstinumo Vaidoto gatvėje. Buvo atvykęs ŠMM atstovas, pristatė šią rekomendaciją, tačiau savivaldybė vis tiek laikosi įsikirtusi savo projekto, kuris yra neobjektyvus. Patalpų licėjui užtenka, ir nereikėtų griauti augančios ir stiprėjančios Šv. Mato gimnazijos. 

Kaip, Jūsų nuomone, situacija gali vystytis toliau? 

Vasario 6 d. Kauno miesto savivaldybės taryba balsuos dėl mūsų projekto, ir iki Tarybos posėdžio neva vyksta diskusijos. Jei Taryba balsuotų ir nuspręstų nepratęsti patalpų nuomos sutarties, Vilkaviškio arkivyskupijos kurija nemato, kur gimnazija galėtų išsikelti, ir tuomet Šv. Mato gimnazijos veikla būtų sužlugdyta, o steigėjas nuspręstų ją likviduoti. 

Akimirkos iš šv. Mato dienos gimnazijoje

Kaip reaguoja mokiniai ir jų tėvai, nežinodami, ar galės tęsti mokslus šioje gimnazijoje ? 

Įtampa yra nemaža. Aš nesakyčiau, kad šimtas procentų tėvų ir vaikų – netgi tų, kurie mokosi dabar – yra už gimnaziją, nes savivaldybė žaidžia tokiomis sąvokomis, kaip renovacija, stadionas, modernių erdvių kūrimas, tad kai kurie tėvai ant šio kabliuko pasimauna. Tačiau dauguma mūsų rengtos vidaus apklausos metu atsakė, kad yra patenkinti mūsų gimnazijos kokybe, juolab kad ateina į pirmas ir penktas klases mokiniai, ir jie rašo prašymus ne į licėjų, o į Šv. Mato gimnaziją. Ši gimnazija gyvuoja jau penkerius metus kaip nevalstybinė katalikiška ugdymo įstaiga, o aš esu jos antrasis vadovas. Prieš tai buvo dar viena vadovė – tų pokyčių buvo nemažai, bendruomenė nuo jų jau pavargo, ypač kai mokslo metų viduryje sužino, kad veikla gali būti nutraukta. Ugdymo procesas vyksta sklandžiai, bet tas klimatas labai nesmagus. 

Ar nemanote, jog kažkas stengiasi, kad katalikiškos mokyklos tiesiog neliktų? 

Sunku pasakyti. Taip gali būti, bet turbūt čia svarbiau tai, kad mes esame labai gražioje vietoje, Panemunėje, gimnazijai priklauso penki hektarai žemės. Esame katalikiška, nevalstybinė, gana savarankiška gimnazija, nors vadovaujamės visais teisės aktais. Mums negalima daryti įtakos dėl kokios politikos diegimo ar kokio konkretaus žmogaus priėmimo. Šalia yra trys pustuštės mokyklos, kuriose galėtų kurtis ne vienas licėjaus padalinys. 

 

Klausimus raštu sausio 23 d. uždavėme ir Kauno m. savivaldybės vicemerei Rasai Šnapštienei, kuri yra atsakinga už Kauno miesto švietimo reikalus. Deja, vicemerė, iš pradžių paprašiusi klausimus pateikti raštu, vėliau atsisakė kalbėtis Šv. Mato gimnazijos klausimu. Priminus LR Visuomenės informavimo įstatymo 6 str. 4 punktą, kuriuo vadovaujantis žurnalistai iš valstybinių ir savivaldybės institucijų bei įstaigų informaciją turi gauti per dieną ( jei ją rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų), buvo pasiūlyta susisiekti su mero patarėju Tomu Grigalevičiumi. Deja, vakar prisiskambinti nepavyko, į elektroniniu laišku nusiųstus klausimus T.Grigalevičius atsakė, kad „dirba su atsakymais".

Atsakymus gavome šiandien.

Pasibaigus pastatų panaudos sutarčiai su Vilkaviškio vyskupijos kurija Kauno m. savivaldybė planuoja vietoje Šv. Mato katalikiškosios gimnazijos įsteigti Inžinerijos licėjų, nors Švietimo ir mokslo ministerija rekomenduoja savivaldybei tartis dėl Šv. Mato gimnazijos veiklos tęstinumo. Kodėl Inžineriniam licėjui savivaldybė nepasiūlo pastato kitoje vietoje? Aplink yra bent 3 pustuštės mokyklos.

KTU Inžinerijos licėjus tėra viena iš svarstomų galimų alternatyvų. Kol kas jokių konkrečių sprendimų dėl šios įstaigos nėra priimta. Kita vertus, Inžinerijos licėjus yra viena pirmaujančių mokymo įstaigų mieste, išsiskirianti savo aukštais rezultatais, aprėpianti 1-12 klases ir tuo pačiu turinti poreikį plėstis.
Pagrindinis mūsų siekis – turėti stiprią gimnaziją šioje miesto dalyje, kuri aprėpia ne tik Panemunę, bet ir Vaišvydavą, Petrašiūnus ir Žemuosius Šančius. Kol kas akivaizdu, kad tarp visų privačių Kauno mokyklų Šv. Mato gimnazijos rezultatai yra patys žemiausi. Tuo tarpu lyginant su absoliučiai visomis miesto mokyklomis – rezultatai irgi vieni prasčiausių. Matome ir vertiname ne tik šiuos duomenis, bet ir iš vietos gyventojų gaunamus atsiliepimus apie šią gimnaziją, kurie toli gražu nėra pozityvūs.
Galiausiai visi mato, jog per penkerius metus, kuriuos veikia Šv. Mato gimnazija, ji nesiėmė jokių rimtesnių žingsnių, kad pati mokykla būtų rekonstruota, taptų šiuolaikiška ir jauki. Per pastaruosius metus savivaldybė atnaujino ir toliau atnaujina kitas mokyklas – jų pastatus, sanitarinius mazgus, prie mokyklų esančius sporto aikštynus, įrenginėja išmaniąsias klases. Norime, kad tokie pokyčiai pasiektų ir šioje miesto dalyje besimokančius kauniečių vaikus.
Šiandien galime konstatuoti, kad prieš penkerius metus pasirašant sutartį vietos bendruomenei duoti įsipareigojimai sukurti stiprią mokyklą ir skirti dėmesį pastato bei aplinkos tvarkymui Šv. Mato gimnazijoje liko neįgyvendinti. Todėl esame įsitikinę, kad šioje situacijoje pokyčiai yra būtini.

Šv. Mato gimnazijos vadovybė ir bendruomenė skundžiasi, kad su jų nuomone nesiskaitoma, jie beveik nekviečiami į darbo grupės ir komitetų posėdžius. Kodėl taip vyksta?  Kodėl nebendraujama su Šv. Mato gimnazijos steigėju – Vilkaviškio vyskupija? 

Palyginus su kitomis miesto mokyklomis, su Šv. Mato gimnazijos atstovais bendraujame dažniausiai. Susirūpinimą kelianti situacija Šv. Mato gimnazijoje pastebėta jau gerokai anksčiau ir dėl to joje yra lankęsis tiek Kauno meras, tiek ir Švietimo komiteto nariai, tiek ir Švietimo ir ugdymo skyriaus atstovai.
Noriu pabrėžti, kad nesame nusiteikę prieš katalikiškas vertybes. Vienintelis mūsų tikslas – šioje miesto dalyje turėti bent vieną stiprią gimnaziją. Kaune veikianti privati Jono Pauliaus II gimnazija yra geras pavyzdys, kaip puikiai mieste gali dirbti katalikiška gimnazija. Ši mokykla ne tik demonstruoja gerus rezultatus, bet ir puikiai tvarkosi bei visiškai atliepia vietos bendruomenės lūkesčius. Dėl šių priežasčių pastato, kuriame įsikūrusi ši mokykla, panaudos sutartis su savivaldybe neseniai buvo pratęsta.

Ką siūlote Šv. Mato gimnazijai, jei vis tik savivaldybė nutrauktų sutartį su gimnazijos steigėju? Naujas patalpas? Jei taip, ar spės gimnazija pasirengti naujiems mokslo metams - ypač turint mintyje, kad jau dabar gimnazijos naujiems mokslo metams rengiasi nauji mokiniai.

Kauno miesto savivaldybė nesirengia nutraukti sutarties. Jos terminas tiesiog baigsis šių metų liepos 23 dieną. Esame pasiruošę kartu gimnazijos atstovais rasti geriausią sprendimą, kuris padėtų pasiekti svarbiausią tikslą – šiame miesto rajone turėti stiprią ir šiuolaikiškai veikiančią gimnaziją.

 

Situaciją komentuoja ir KTU inžinerijos licėjaus direktorius Dainius Žvirdauskas, paklaustas, ar norėtų įgyti patalpas licėjui Šv. Mato gimnazijos likvidavimo kaina.

KTU inžinerijos licėjus jau nuo 2014-09-01 į tam tikras klases neturi galimybių priimti mokytis visų pageidaujančių mokinių. Džiugu, kad Kauno miesto savivaldybė svarsto galimybes, kaip padėti mūsų įstaigai plėstis. Mano žiniomis, galutinio sprendimo, kad Vaidoto g. 11 adresu esančios patalpos būtų skiriamos KTU inžinerijos licėjui, nėra. Tai svarstoma kaip viena iš alternatyvų. Mano manymu, tik mūsų įstaigos steigėjas, Kauno miesto savivaldybė, geriausiai mato Kauno švietimo įstaigų tinklo visumą ir gali priimti teisingus sprendimus.

 

Socialiniame tinkle Feisbuk Šv. Mato gimnazijos direktorius kun. R. Baltrušaitis parašė, jog per du darbo metus iš Kauno m. savivaldybės nesulaukė nė vieno skambučio, teiraujantis, kaip jiems sekasi ir kaip padėti. 

Daug netiesos savivaldybės atsakymuose. Aš per du darbo metus nesu sulaukęs nei vieno skambučio iš savivaldybės pasidomint, kaip mums sekasi ir kuo galėtų mums padėti? Du kartus kviečiau mus kuruojančią specialistę, kuri buvo atvykusi į du renginius. Meras su komanda atvyko perimti gimnazijos pastatų ir 2016 metais gegužės 31 dieną jo norėtas direktorius pristatinėjo KTU licėjų. Ir tik Šv. Mato gimnazijos tėvams pasipriešinus neįvyko perėmimas.

Dėl rezultatų - netiesa. Šv. Mato gimnazija perėmė visus mokinius, dabar dirbame penktus metus, tad mūsų dvyliktokai, vienuoliktokai ir dešimtokai yra buvusios savivaldybės mokyklos vaikai, dėl kurių mokymosi lygio atsakomybę turi prisiimti ir mus kritikuojanti savivaldybė. Paanalizuokime 2017 metų standartizuotus testus. Mes žymiai lenkiame Lietuvos mokyklas, kodėl apie tai tylima? Dėl investicijų. Į tokio lygio pastatus be ES paramos fondų lėšų ir kitų fondų lėšų niekas neinvestuoja (pats asmeniškai: gyvai, el.paštu ir telefonu bendravau su ES struktūrinių fondų atsakingaisiais Lietuvoje). Kuris fondas remia įstaigą, kurios sutartis yra penkeriems metams? Projekto parengimas, įgyvendinimas ir poprojektinis laikas tikrai netelpa į penkerius metus su tokio mąsto projektais. Kuris panaudos gavėjas būtų saugus ir protingas investuoti, kai praėjus pusei sutarties laiko jau liepiama išsikraustyt?

Ir nereikėtų mūsų gretinti su Jono Pauliaus II gimnazija. Esame gimnazijos seserys, bet skirtingose vietose ir skirtingai apgyvendintuose rajonuose. Ir, jei KTU licėjaus rezultatai labiausiai spindi Kaune, kodėl to nesimato tame pačiame Reitingų" žurnale, kuris duomenis ima iš Nacionalinio egzaminų centro duonbazės? O kad planuojamas KTU licėjus yra labai aiškiai parašyta savivaldybės projekte ir visuose raštuose (ŠMM, atsakyme Steigėjui). Ar tikrai sudaromos lygios galimybės? Ar tikrai gimnazijai gyvuojant penktus metus, su visu perimtu kraičiu", galima apibendrintai kalbėti apie rezultatus? Ir, beje, kalbama tik apie akademinius. Ar akademiniai rezultatai ir pastatų išorinė išvaizda yra vieninteliai vertinimo elementai? Pas mus kiekvienoje klasėje yra IT technologijos, dalyje kabinetų yra išmanios lentos. Todėl manau, kad...Nėra nei vieno dokumento, kuris pastatų savininkui draustų investuoti į savo turtą, kai juo naudojasi panaudos gavėjas, kuris dirba viešojo intereso, kauniečių vaikų ugdymui, labui. Tad padėkite rasti tikrą atsakymą, kodėl mus nori uždaryti?"