Stasys Aukštuolis. „Dėlionė III“. Vaidoto Žuko nuotr.

Šiandien, vasario 10 d., 12 val. Alantos dvaro galerijoje atidaroma grafiko, dizainerio, meno objektų kūrėjo Stasio Aukštuolio (1957–2011) paroda. Galerijos salėse – kruopštūs dailininko piešiniai, optiniai objektai, autorinių knygų maketai, plakatai.

Menininkas mėgo nuolatinį, intensyvų kūrybos ritmą. Kartais per metus surengdavo po kelias autorines parodas. Dailininko kompozicijos išgrynintos, tvarkingos, švarios savo forma, o teminiai pasikartojimai – uogos, akmenėliai, plunksnos, šakelės – dėliojami fugos principu. S. Aukštuolio mene susipina Rytų meno tradicijos, lietuviškosios kultūros ženklai ir moderni estetika.

2017 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė rašytoja ir dailininko bičiulė Danutė Kalinauskaitė sako: „Mane visada stebino Stasio ištobulinti (be abejo, ir įgimti) pojūčiai: uoslės (nepakentė nešvaros kvapo, bet buvo virtuozas prieskonių pasaulyje), skonio (valgių gurmanas, jautęs subtiliausius poskonius), lytėjimo (jam patiko pirštų pagalvėlėmis liesti pačią medžiagos faktūrą: ruplėtumą, šiurkštumą, slidumą...). Jis visaip tas faktūras jungdavo – popierių plėšydavo, klijuodavo, perrišdavo špagato ar popieriniu siūlu, užmegzdavo mazgą, taip išgaudamas netikėtus derinius, o svarbiausia – sukurdamas autentiško daikto įspūdį. Ir viską atlikdavo labai švariai. Estetas iki panagių.“

Savo meno filosofija S. Aukštuolis suartėja su kitu Lietuvos meno talentu – tapytoju, grafiku ir piešėju Algimantu Švėgžda (1941–1996). Judviejų kūrybą vienija minimalizmas, jautrus gamtos, plačiosios kūrinijos pajauta ir atidus, kruopštus, meistriškas atlikimas.

Kita S. Aukštuolio kūrybos dalis – jo pieštos arba iš popieriaus karpytos abstrakcijos su pasikartojančiais formų motyvais, pratęsiančiais JAV kūrusio Kazio Varnelio (1917–2010) ar vengrų kilmės 60-ų metų oparto pionieriaus Viktoro Vazarelio (Victor Vasarely, 1906–1997) optinius vaizdinius.

Alantos ekspozicijoje rodomos S. Aukštuolio sukurtos penkios autorinės knygos, kuriose dailininkas atsiskleidžia kaip aukšto meninio skonio ir saiko meistras.

Galiausiai dar vieną – ir labai originalią – S. Aukštuolio kūrybos sritį iliustruoja Alantos dvaro galerijoje eksponuojama pora jo sukurtų plakatų. Vienas iš jų – 1988 m. sukurtas ant žirgo šuoliuojantis Vytis raudoname fone („Vasario 16-oji“), kurį autorius sugebėjo atspausdinti „Minties“ leidykloje 30 000 egzempliorių tiražu dar sovietinėje Lietuvoje. Šį plakatą turi įsigijęs Viktorijos ir Alberto muziejus Londone.

S. Aukštuolis gimė 1957 m. Darbėnuose, Žemaitijoje. 1982 m. baigė Estijos dailės institutą, buvo LDS narys, gyveno ir kūrė Vilniuje. Nuo 1979 m. S. Aukštuolis surengė 80 autorinių parodų Lietuvoje ir užsienyje, jo kūryba pristatyta Vokietijoje, Olandijoje, Indijoje, JAV, visose Skandinavijos šalyse, Lenkijoje ir kitur. S. Aukštuolio darbų turi įsigiję įvairūs muziejai, meno fondai, privatūs kolekcininkai.

S. Aukštuolis mirė 2011 m., palaidotas Aukštaitijoje, Balninkuose, kuriems sukūrė gražų herbą su žvaigžde ant raudono skydo. 

S. Aukštuolio kūrybos paroda Alantos dvaro galerijoje vyks iki 2018 m. balandžio 17 d.

Stasys Aukštuolis. Optiniai objektai. Alanta, 2018 m. Vaidoto Žuko nuotr.
Stasio Aukštuolio kūryba. Alantos dvaras, 2018 02 08. Vaidoto Žuko nuotr.
Stasio Aukštuolio paroda Alantos dvaro galerijoje, 2018 m. vasaris. Vaidoto Žuko nuotr.
Stasio Aukštuolio kūryba. Alantos dvaras, 2018 m. Vaidoto Žuko nuotr.
Stasys Aukštuolis. Optiniai objektai II. Alanta, 2018 m. Vaidoto Žuko nuotr.
Stasio Aukštuolio plakatas. 1988 m. Viktorijos ir Alberto muziejus Londone.