Jėzus bylojo: 
    „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite, ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista. 
    Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į glėbį. Kokiu saiku jūs seikite, tokiu jums bus atseikėta.“

Dan 9, 4b–10: Mes darėme nuodėmes ir neteisybes

Ps 79, 8. 9. 11. 13. P.: Viešpatie, mokėk mums ne pagal mūsų kaltybes.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vytautas Brilius

Patirdami visokių skausmų ir sunkumų, žmonės laukia Dievo siųstojo Mesijo, Jo žadėtos karalystės be neteisybės, išnaudojimo, smurto, kurioje klestės teisingumas, gailestingumas, meilė ir gerovė.

Mesijas Jėzus atėjo ir Dievo karalystei tapo kertiniu akmeniu, o ją statyti turi Jo ištikimieji, suburti į šventąją Bažnyčią, patys tarsi gyvieji akmenys. Kertinis ir kiekvienas akmuo yra tie, ant kurių gula visas statinio svoris, atsakomybės našta. Todėl laukiančius Dievo karalystės Viešpats kviečia patiems ją statyti, kurti, plėsti ir saugoti.

Taigi, pirmiausia neteiskite, būkite gailestingi, nesmerkite, dovanai duokite ir dalinkite, moko Kristus.

Žmogui visada lengviau parodyti į kito pareigas, kaltes ir netobulumus, sukrauti jam atsakomybę už savo ir pasaulio netvarką.

Dievo žmogus Danielius maldoje prisiima atsakomybę sau: Dievas kalbėjo vadovams ir karaliams, kurie neklausė, praeities kartoms, kurios buvo neištikimos, o pranašas sako: „Tai mūsų kaltė ir atsakomybė.“

Kieno kaltė, tas turi atsiteisti ir atsilyginti, o tai yra Dievo karalystės kūrimas žemėje. Todėl mokomės kartu su Kristumi patys pirmieji prisiimti atsakomybę ir naštą, kad žemėje būtų daugiau teisingumo ir meilės.

Bernardinai.lt 

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai