Nuotraukos autorius Tomas Lukšys/BFL
© Baltijos fotografijos linija

Šiandien BNS Spaudos konferencijų salėje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pristatė atliktą tyrimą dėl galimai kun. Kęstučio Ralio patirtos lytinės prievartos vaikystėje iš Bažnyčios tarnautojų.

Pagal Vatikano patvirtintas „Procedūrines gaires nepilnamečių seksualinio išnaudojimo tyrimo atvejams, kai kaltinimai pateikiami dvasininkams ar Bažnyčios darbuotojams“, buvo sudaryta atvejo tyrimo komisija, jos nariai buvo tyrėjas, teisininkas ir du psichologai, iš kurių viena moteris. Komisijos darbas truko dvejus metus. Pasak Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo, „komisija tyrė, ar 1975–1982 m., kai kunigas Kęstutis buvo nepilnametis, jis patyrė seksualinį išnaudojimą“. 

2016 metais balandžio mėnesį kunigas Kęstutis Ralys paviešino vaizdo įrašą, kuriame papasakojo apie vaikystėje patirtą seksualinę prievartą iš žmogaus, kuris vėliau tapo kunigu. Pasak kunigo K. Ralio, jis ne kartą kreipėsi pagalbos ir pranešė vyskupams, bet į tai sureaguota nebuvo.

Kun. Gintaras Vitkus SJ. Bernardinai.lt nuotrauka

Išnaudojimu kaltinamas kunigas Vladas Petraitis Kauno kunigų seminarijos nebaigė, po pirmo kurso iš jos buvo pašalintas. Vėliau, ne Lietuvos vyskupo įšventintas kunigu, darbavosi Baltarusijoje ir mirė 2012 m.

Arkivyskupas, komentuodamas tyrimo eigą, pažymėjo, jog tyrimo metu buvo įvardinti 21 asmenys kaip galimi liudininkai. Iš jų apklausti buvo tik 3. 10 asmenų iš įvardintųjų yra jau mirę, 2 atsisakė liudyti, 7 nepavyko pasiekti. Apie Lietuvoje vykstantį tyrimą buvo informuotas Vatikanas ir vyskupija Baltarusijoje, kurioje iki mirties dirbo kunigas Vladas Petraitis. Pasak arkivyskupo, jokios papildomos informacijos iš Vatikano ar vyskupijos Baltarusijoje nebuvo gauta, tyrimo metu daugiau aukų nustatyta nebuvo.

Tyrimo išvados skelbiamos tokios:

„Yra pagrindo manyti, jog seksualinio išnaudojimo atvejų galimai būta kunigo Kęstučio Ralio nepilnametystėje.

Pareiškime lytiniu išnaudojimu kaltinamas Vladas Petraitis yra miręs. Joks trečiasis asmuo nepaliudijo ir tiesiogiai nepatvirtino kaltinančio teiginio, nors buvo išsakyta nuomonė, kad tai galėjo būti. Kiti asmenys, kurie buvo nurodyti kaip galimai patyrę seksualinį išnaudojimą, to nepatvirtino.

Surinkti duomenys leidžia turėti moralinį tikrumą, t. y. daryti išvadą,  kad buvo lytinio išnaudojimo faktai; pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 150 str. 4 d. yra suėjęs senaties terminas. Kunigui Kęstučiui nuo tyrimo pradžios siūlyta ir siūloma profesionali psichoterapinė pagalba, kurios išlaidas įsipareigoja padengti vyskupija.

Įvertinęs pirminio tyrimo rezultatus, atsižvelgdamas, kad kaltinamasis yra miręs, priėmiau sprendimą užbaigti tyrimą.“

Vis dėlto šis atvejis suteikia progą dar kartą peržvelgti Bažnyčios poziciją ir veiksmus, susidūrus su dvasininkų seksualinės prievartos prieš nepilnamečius atvejais. Kaip sako arkivyskupas Gintaras Grušas, „vaikų ir jaunimo saugumas yra ypatingas Bažnyčios rūpestis. Vienintelė galima Bažnyčios reakcija į seksualinį vaikų išnaudojimą – šį skausmingą reiškinį – sąžiningai ieškoti tiesos ir teisingumo, taip pat veikti jų pagrindu“. 

Arkivyskupas Gintaras Grušas sakė: „Seksualinę prievartą prieš vaikus Bažnyčia laiko sunkia nuodėme, reikalaujančia vienareikšmiškai drausminėmis priemonėmis reaguoti į asmenis, pripažintus padarius tokias veikas. Turi būti dedamos visos pastangos, kad tokia situacija nepasikartotų ateityje.“

Vygantas Malinauskas

Evgenios Levin nuotrauka

Vilniaus arkivyskupijos teisininkas Vygantas Malinauskas pristatė „LVK prevencines gaires dėl Katalikų Bažnyčioje dirbančių dvasininkų ir pasauliečių elgesio su nepilnamečiais“, kurios leidžia efektyviai bei profesionaliai sureaguoti į galimus praneštus sekualinio išnaudojimo atvejus. Gairės numato tam tikras procedūras, kurios užtikrintų ne tik aukos, bet ir galimo smurtautojo teises, numatomas pagalbos priemonės aukoms.

Šis tyrimas yra pirmasis, atliktas pagal naujas Prevencines gaires. Pasak arkivyskupo Gintaro Grušo, jo žiniomis šiuo metu daugiau jokių tyrimų dėl seksualinio išnaudojimo atvejų nėra. Ankskčiau tyrimus galėjo atlikti pačios vyskupijos, tad informacija apie juos nebūtinai buvo viešinama. 

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas spaudos konferencijoje kvietė visus, turinčius duomenų apie galimą nepilnamečių išnaudojimą, apie tai informuoti vyskupijos tyrėją, paskirtą tirti tokius klausimus, arba vyskupijos ordinarą. „Šiandien Bažnyčia laikosi labai griežto ir aiškaus nulinės tolerancijos principo seksualinio nepilnamečių išnaudojimo atvejais“, – sakė arkivyskupas Gintaras Grušas.