„Keulė rūkė“ reklama iš „Facebook“

Vilniaus apygardos administracinis teismas kovo 2 d. sprendimu sumažino Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos bendrovei „Kiaulių valdovai“ skirtą baudą, tačiau paliko galioti tarnybos nutarimą, kuriuo konstatuota, kad bendrovė nesilaikė Reklamos įstatymo reikalavimų, draudžiančių niekinti religinius simbolius, ir taip peržengė saviraiškos laisvės ribas.

Pareiškėja UAB „Kiaulių valdovai“ prašė teismo panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos 2017-10-05 nutarimą, kuriuo bendrovė už Reklamos įstatymo  nuostatų pažeidimą, t. y. už tai, kad jos skleista reklama niekino Lietuvos įregistruotų religinių bendruomenių religinius simbolius ir pažeidė visuomenės moralės principus, buvo nubausta 1 500 eurų bauda.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą, nusprendė panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2017-10-05 nutarimo dalį, kuria  buvo konstatuotas vienas iš Reklamos įstatymo nuostatų pažeidimų, ir sumažino bendrovei paskirtą baudą iki 1 000 Eur, o likusią skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

Teismas konstatuoja, kad pareiškėjos paskleista informacija Reklamos įstatymo prasme yra reklama, bendrovė, ją skleisdama, pažeidė įstatymo reikalavimus, todėl bauda jai skirta pagrįstai. Teismo sprendime pažymima, kad naudoti tam tikras prekes ar naudotis tam tikromis paslaugomis gali paskatinti ir tokia informacija, kurią skleidžiant nėra siekiama paskatinti tai daryti. Tokios informacijos skleidimas tam tikromis aplinkybėmis šios informacijos gavėjams gali daryti tokį pat poveikį kaip ir reklama, taigi šiuo atžvilgiu prilygti reklamai. Bendrovės skelbimuose, be parduodamos produkcijos, reklamuojamas ir „Keulė rūkė“ ženklas. Teismo nuomone, bendrovės ženklo reklamavimas yra neišvengiamai susijęs su materialine nauda, kadangi, didinant prekės ženklo žinomumą, siekiama gauti materialinės naudos ateityje.

Nors pareiškėja, remdamasi Jungtinių Tautų žmogaus teisių komisijos išvada, teigia, kad religinės bendruomenės turi toleruoti ir priimti jų įsitikinimų neigimą ar net priešingų idėjų propagavimą, tačiau, teismo nuomone, bendrovė religinių įsitikinimų neigimą aiškina plečiamai. UAB „Kiaulių valdovai“ religinius simbolius reklamoje pateikė paniekinamai, tačiau tarp sąvokų „įsitikinimų neigimas“ ir „įsitikinimų niekinimas“ negali būti dedamas lygybės ženklas, todėl šiuo atveju teismas nesutinka, kad religinės bendruomenės turi toleruoti ir priimti pareiškėjos poziciją, kuria siekiama paneigti religinius simbolius juos išniekinant.

„Skelbdama savo reklamas, bendrovė nesilaikė Reklamos įstatymo reikalavimų, taip peržengė saviraiškos laisvės ribas, o saviraiškos laisvės ribojimas siekiant apsaugoti kitų asmenų teises yra pagrįstas tiek nacionalinėmis teisės normomis, tiek tarptautiniuose dokumentuose įtvirtintais ribojimais, todėl pareiškėjos saviraiškos laisvė nebuvo pažeista“, – pažymima teisėjos Margaritos Stambrauskaitės priimtame teismo sprendime.

Šis teismo sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Vilniaus apygardos administracinio teismo informacija