Šventykla yra ne tik pastatas ar Dievui skirta architektūrinė erdvė. Šventykla yra kiekvienas žmogus, nes sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Žmogaus prigimtį prisiėmė pats Dievo Sūnus. Tad esame kviečiami gerbti kiekvieno žmogaus kūną, mūsų panašumą į Viešpatį.

Evangelija šiandien ragina ne tiek puoselėti mūsų bažnyčias, kiek išvalyti savo širdžių šventoves, kad panšumo į Viešpatį niekas neslėptų. Kad vis labiau būtume tokio nusistatymo, kaip Jėzus Kristus. Būtume vis labiau panašūs į jį ir vertintume tai, ką jis savo gyvenime brangino labiausiai.

Homilijos autorius – kunigas Saulius Bužauskas, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas.

Bernardinai.TV