Pianistas Kārlis Bukovskis.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse Lietuvos nacionalinė filharmonija ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (LNSO) kviečia į romantiškos muzikos koncertą, kuriame ryškiausiai atsispindi lietuvių ir latvių kultūrinio bendrumo ir bendradarbiavimo ženklai.

Orkestro muzikos koncerte „Romantiškos akimirkos“ skambės Juozo Žilevičiaus ir šio lietuvių kompozitoriaus amžininko, latvių muzikos klasiko Emīlio Dārziņio kūriniai. Latvių pianistas Kārlis Bukovskis atliks įžymųjį Piotro Čaikovskio Koncertą fortepijonui ir orkestrui Nr. 1 b-moll. Romantišką programą papuoš jau bene 130 metų koncertų scenose karaliaujanti norvego Edvardo Griego siuita iš muzikos dramai „Peras Giuntas“. Orkestrui diriguos prestižinio 10-ojo tarptautinio Grzegorzo Fitelbergo dirigentų konkurso Katovicuose bronzinės batutos laimėtojas Modestas Barkauskas.

Koncerto pirmoje dalyje klausytojai galės susipažinti su pianistu Kārliu Bukovskiu, jaunuoju Latvijos talentu, kuris fortepijono ir kompozicijos mokosi Emīlio Dārziņio muzikos mokykloje. Daug vilčių garsinti latvių kultūrą teikiantis Kārlis dalyvauja mokyklos ir už jos ribų organizuojamuose koncertuose, sėkmingai pasirodo šalies konkursuose, yra išleidęs savo įgrotą kompaktinę plokštelę, kurioje greta Bacho, Beethoveno, Chopino, Čaikovskio kūrinių skamba ir paties jaunojo atlikėjo kompozicijos.

Profesorius Aleksandras Garberis apie Kārlį sakė: „Matau labai mažai vaikų, kurie rodo tokį atsakomybės jausmą kasdien dirbdami ir dalyvaudami jaunųjų pianistų konkursuose Latvijoje bei už jos ribų, nuosekliai kaupdami pagrindinius prizus. Savo pasirodymuose Kārlis stengiasi sukurti ryškią, šventinę festivalio nuotaiką. Tai tarsi muzikos kūrimas scenoje, laikantis romantiškos ir nuostabiai virtuoziškos tradicijos. Jo skambinamos muzikos tempas, kaip ir muzikanto vidinis tempas, yra greitas, aistringas ir įdomus. Tačiau ne be rimtų apmąstymų momentų.“

Didžiojoje scenoje su orkestru atlikti Piotro Čaikovskio Pirmąjį fortepijono koncertą duota anaiptol ne kiekvienam, tad galėsime tapti šio latvių pianisto reikšmingo debiuto Lietuvoje liudininkais.

Koncertas „Romantiškos akimirkos“ galbūt taps istoriniu įvykiu dėl jame skambėsiančio retai į repertuarus įtraukiamo XX. a. pirmosios pusės kompozitoriaus, vargonininko, dirigento, pedagogo Juozo Žilevičiaus kūrinio – Simfonijos f-moll. Šis kūrinys, parašytas studijuojant 1919 m. Sankt Peterburge ir po kelerių metų atliktas Kaune, laikomas pirmąja lietuviška simfonija. Deja, Antrojo pasaulinio karo metais kūrinio partitūra sudegė Šiauliuose. Simfonijos pirmąją dalį iš užmaršties prikėlė kompozitorius ir LNSO violončelininkas Arvydas Malcys (redakcija ir instrumentuotė).

Kaip pasakoja A. Malcys, muzikologei Danutei Petrauskaitei darbuojantis Čikagos Lituanistikos ir tyrimo centrui priklausančiame J. Žilevičiaus–J. Kreivėno lietuviškos muzikos archyve, atsitiktinai pavyko rasti šios simfonijos juodraštinį pirmosios dalies partitūros variantą, kuris leidžia susidaryti vaizdą apie kūrinio tematinę medžiagą, melodijos ir formos ypatumus. Tad ir kilo mintis atrastą kūrinio fragmentą prikelti naujam gyvenimui. Nebuvo išbrauktas nė vienas J. Žilevičiaus parašytas taktas. A. Malcys nustatė optimalius epizodų tempus, suteikiančius muzikai kontrastų ir gaivumo; sutvarkė metriką ir taktus, štrichus, akcentus, dinamiką, pridėjo daugiau tembrų. Tad Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui skirtame koncerte išgirsime atgimusią šios simfonijos I dalį.

Simboliška, kad greta atgaivintos J. Žilevičiaus simfonijos skambės latvių klasiko Emīlio Dārziņio orkestrinis opusas „Melancholiškas valsas“ – vienintelė jo simfoninė partitūra, kurioje tautinės muzikos intonacijos meistriškai jungiamos su romantinėmis harmonijomis, atsiskleidžia autoriaus braižo elegancija ir formos pojūtis. Šis kūrinys jau yra tapęs tikra LNSO repertuaro puošmena.

LNSO, pianisto Kārlio Bukovskio ir dirigento Modesto Barkausko koncertas „Romantiškos akimirkos“ skambės kovo 9 d., penktadienį, 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje ir kovo 10 d., šeštadienį, 19 val. Vilniuje, Nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje.