Evgenios Levin nuotrauka

Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka laukia siūlymų Grigorijaus Kanovičiaus literatūros premijai gauti.

Premija skiriama už 2017 metais išleistą prozos kūrinį, įprasminantį daugiatautę Lietuvos istoriją. Kūrinių vertinimo kriterijai – jų kūrybiškumas ir originalumas.
Kūrinius Premijai gauti gali siūlyti kultūros, meno, mokslo ir studijų institucijos, kūrybinės sąjungos, visuomeninės organizacijos, taip pat patys kūrinių autoriai.
Siūlant kandidatą Premijai gauti, Komisijai turi būti pateikiamas pretendento kūrinys (3 egzemplioriai), už kurį siūloma premijuoti.

Premijos laureatui įteikiama vieno tūkstančio eurų piniginė premija ir laureato diplomas renginyje 2018 m. birželio mėn. Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Kūrinius iki 2018 m. gegužės 1 d. siųsti adresu:

Grigorijaus Kanovičiaus premijos konkursui,
Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
Žeimių g. 9, LT-55158 Jonava.

Konkurso nuostatai.