Kūrybinės dirbtuvės jaunimui regionuose. Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Anykščiuose, Šalčininkuose ir Visagine nuo kovo pradžios Lietuvos nacionalinis dramos teatras (LNDT) pradėjo vykdyti du edukacinius projektus, skirtus vyresniųjų klasių mokiniams. Iniciatyvos sumanytojai teigia, kad regionuose jaunuoliams trūksta socialinių ir kultūrinių kompetencijų, jie turi ribotas galimybes susipažinti su teatru, tad rengti tokius užsiėmimus yra itin aktualu, be to, jie skatina bendradarbiavimą ir su vietos bendruomene.

LNDT kultūros projektų vadybininkas, režisierius Paulius Tamolė. Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Kviečiami pasimatuoti šešias teatro profesijas

Suvokdamas, kaip jaunimui mažesniuose miestuose trūksta konkrečių žinių, kuo užsiima retesnių profesijų atstovai, LNDT rengia kūrybines dirbtuves „Pasimatuok teatro profesiją“, kurias iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 14–19 metų mokiniai kviečiami į susitikimus su šešių teatro profesijų atstovais, kur galės sužinoti, ką kasdien veikia režisierius, scenografas, aktorius, dramaturgas, kompozitorius ir choreografas.

Kiekviena profesija yra pristatoma atskirai. Vieną mėnesį susitikti su jaunimu atvyks režisierius, kitą – scenografas, dar kitą mėnesį – kompozitorius ir t. t. Menininkai (režisieriai Saulė Norkutė, Giedrė Kriaučionytė ir Paulius Tamolė, aktoriai Oskar Vygonovski ir Gediminas Rimeika, kompozitorė Agnė Matulevičiūtė, scenografė Šarūnė Pečiukonytė, dramaturgas Augustas Sireikis, choreografas Laurynas Žakevičius) į susitikimus su jaunuoliais vyksta į Anykščių Jono Biliūno gimnaziją, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnaziją ir Visagino „Atgimimo“ gimnaziją.

„Pasimatuok teatro profesiją“ – tai galimybė neišvykstant iš savo miesto susipažinti su teatro vidiniu gyvenimu ir užkulisiais, pažinti teatre dirbančių žmonių profesijas ir padiskutuoti su teatro atstovais ne tik apie teatrą, bet ir apie savo ateitį. Kūrybinių dirbtuvių metu bus ne tik pristatytos profesijos, bet ir diskutuojama, kuriama, žaidžiama, lavinama vaizduotė. Galbūt jaunuoliams tai padės kitaip nei įprasta pažvelgti į karjeros pasirinkimo galimybes.

Režisierė G. Kriaučionytė sako, kad, nors jaunuoliai kviečiami pasimatuoti teatro profesijas, tai nereiškia, kad tiems, kuriems šios profesijos nėra įdomios, pačios dirbtuvės nebus naudingos. Kūrybinės dirbtuvės turi universalią naudą: padeda suvokti išskirtinius savo gebėjimus, geriau pažinti save, o tai gali padėti lengviau pasirinkti būsimą kelią. Jei mokiniui įdomi režisieriaus profesija, bendravimas su kitais, komandos suvaldymas, tai reiškia, kad jis gali būti ir geras vadybininkas, kuratorius, prodiuseris. Jei labiau traukia scenografo ar dramaturgo profesijos, gal vertėtų pagalvoti apie intravertiškesnes, susikaupimo, kruopštumo reikalaujančias specialybes.

Kūrybinės dirbtuvės jaunimui regionuose su režisieriumi Pauliumi Tamole. Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Jaunimas kurs vizijas 2118-iesiems

Kartu tuose pat miestuose, tik su kitomis mokinių grupėmis vykdomi kūrybiniai projektai „Lietuvos vizija: 2118“. Vienas projekto sumanytojų, aktorius ir režisierius P. Tamolė teigia, kad Lietuvos regionuose gyvenantys žmonės pasigenda galimybių socialiniam įvairių bendruomenės narių dialogui, todėl dalis žmonių patiria socialinę atskirtį, praranda pasididžiavimo savo valstybe jausmą, ieško galimybių emigruoti. Kūrybingumą ugdantys projektai gali būti vienas būdų išlaikyti jaunus žmonės Lietuvoje.

Norint skatinti pasitikėjimą ir pasididžiavimą savo gimtaisiais miesteliais, jaunimas kviečiamas aktyviai įsitraukti į savo miestelio ir šalies ateities planavimą bei kūrimą. Kartu su moksleiviais apžvelgdami konkretaus miestelio istoriją kūrėjai ragins juos kurti ateities vizijos projektus – drąsius, įtraukiančius, netikėtus. Projekto „Lietuvos vizija: 2118“ metu Anykščių, Šalčininkų ir Visagino savivaldybėse mobili menininkų komanda, subūrusi jaunuolių grupes ir naudodamasi tekstine, vaizdine, garsine bei improvizacine medžiaga, kuria būsimo Lietuvos šimtmečio viziją.

Projekto „Lietuvos vizija: 2118“ dalyviai turi pasirinkti objektą iš savo miesto, kurį norėtų patobulinti ir išsaugoti ateities kartoms: atgaivinti parką, papuošti piešiniais vietos fabriko sienas, surengti spektaklį savo miesto gyventojams ar pan. Kūrybinių komandų sukurti darbai vietos bendruomenėms bus pristatyti miesto švenčių metu – liepos 6-ąją, per Jonines, miesto įkūrimo dieną, kur susiburia daugiausia bendruomenės narių. Bus organizuojamos diskusijos, numatomas veiklos tęstinumas ir planavimas, kaip realiais darbais prisidėti prie sukurtos Lietuvos vizijos įgyvendinimo.

LNDT projektas „Lietuvos vizija: 2118“ yra skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti ir yra įgyvendinamas finansuojant Lietuvos kultūros tarybai.

Kūrybinės dirbtuvės jaunimui regionuose su aktoriumi Gediminu Rimeika. Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Keičia vertybines nuostatas

Lietuvos nacionalinis dramos teatras rengdamas šias kūrybines dirbtuves nuosekliai vykdo tęstines kultūrinės edukacijos veiklas regionuose, geografiškai nutolusiuose nuo kultūros centrų ir patiriančiuose socialinę, ekonominę ar kultūrinę atskirtį.

Bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis jau buvo sukurti trys spektakliai: „Žalia pievelė“ Visagine, moksleiviams skirtas „#beskambučio“ ir „Nežinoma žemė. Šalčia“ Šalčininkuose.

„Projektai, orientuoti į socialinio dialogo, pilietiškumo, tautinės tapatybės paieškas, labai teigiamai vertinami ir projekto dalyvių, ir vietos bendruomenių, ir kūrėjų. Pastebėta, kad kūrybinės veiklos su įvairių meno sričių profesionalais tampa labai naudinga patirtimi ir keičia žmonių vertybines nuostatas, formuoja teigiamą požiūrį į savo miesto, šalies kultūrą, plečia akiratį, ugdo sampratą, kad žmogus yra ne tik savo asmeninės gerovės, bet ir savo valstybės gerovės kūrėjais“, – sako LNDT edukacinių projektų koordinatorė dr. Auksė Petruškevičiūtė.