David Beale nuotrauka

Bažnyčia yra ne liūdinčiųjų, bet besidžiaugiančiųjų bendruomenė, rašė žymus filosofas Antanas Maceina. Visa krikščionio egzistencija yra persmelkta džiaugsmo, nes Kristus prisikėlė. Švenčiant šį Prisikėlimo slėpinį kviečiame klausytis penkių muzikos kūrinių, praturtinsiančių jūsų Velykų džiaugsmą. Juos rekomenduoja nė dienos be grigališkojo choralo gyventi negalinti ir senąja muzika besidominti VIKTORIJA SILENKOVAITĖ.

„Muzika apskritai padeda nusiraminti, susikaupti, pakelia širdį ir sielą. Šios giesmės yra pakilios ir džiaugsmingos, jų tekstai labai prasmingi. Klausantieji turėtų ištrūkti iš savo tikrovės ir persikelti į kitą – Velykų – laiką“, – sako pašnekovė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei grigališko choralo mokyklos „Choeur Gregorian de Paris“ absolventė. 

Šiuo metu Viktorija pati gieda, vadovauja chorams, moko vaikus muzikos. Ji yra Vilniaus universiteto grigališkojo giedojimo mokyklos „Schola Cantorum Vilnensis“ kantorė, Biržų grigališkojo giedojimo grupės mokytoja, jaunimo choro „Melika“ vadovė, senosios muzikos ansamblio „In Campo Aperto“ narė.

Pascha Nostrum

Ši grigališkojo choralo šv. Mišių Komunijos giesmė giedama Velykų sekmadienį. „Šviesi, džiugi, graži”, taip ją apibūdina Viktorija. Pasak kantorės, šis kūrinys, kaip įprasta Komunijos giesmėms, nėra labai sudėtingas, jį gieda visas choras, gali įsitraukti ir tikintieji.

Lietuviškas teksto vertimas: „Mūsų Pascha yra paaukotas Kristus, aleliuja; todėl valgykime neraugintą nuoširdumo ir tiesos duoną, aleliuja, aleliuja, aleliuja.“

Victimae Paschali

Velykų sekmadienio sekvencija iš rankraštinio giesmyno „Codex las Huelgas“, kuris buvo užrašytas XIII–XIV a. prestižiniame cistersių vienuolyne Ispanijos Burgoso mieste ir atrastas XX a. pradžioje. Sekvencija giedama per šv. Mišias dviem balsais kartu su aleliuja prieš Evangeliją. V. Silenkovaitė pabrėžia, kad tai puikus ankstyvosios polifonijos pavyzdys.

Lietuviškas teksto vertimas: „Velykų aukai teaukoja krikščionys gyrių. Avinėlis atpirko avis: nekaltas Kristus sutaikė nusidėjėlius su Dievu. Mirtis ir gyvybė nuostabioj dvikovoj susikovė: gyvybės davėjas miręs gyvas viešpatauja. Sakyk mums, Marija, ką tu matei kelyje. Aš mačiau gyvo Kristaus kapą ir prisikėlusio Kristaus garbę. Liudininkus angelus, drobules ir drabužius. Prisikėlė Kristus, mano viltis: Jis pirma jūsų eina į Galilėją. Žinome, kad Kristus tikrai kėlėsi iš numirusių: tu nugalėtojau Karaliau, pasigailėki mūsų. Amen. Aleliuja.“

Haec dies

„Nuostabus kūrinys, atspindintis Velykų džiaugsmą ir nerimastingumą, nekantrumą, norint išvysti prisikėlusį Jėzų“, – komentuoja pašnekovė. Dar viena Velykų sekmadienio liturgijos giesmė, vadinamasis gradualas (reformavus liturgiją po Vatikano II Susirinkimo jo vietoje giedama atliepiamoji psalmė) – autorinis renesanso britų kompozitoriaus Williamo Byrdo kūrinys. V. Silenkovaitė atkreipia dėmesį, kad Reformacijos laikais gyvenęs menininkas išliko katalikas, nors pakenkė savo karjerai ir muziką jam teko kurti netgi slapčiomis.

Lietuviškas teksto vertimas: „Štai diena, kurią sutvėrė Viešpats, šokinėkime iš džiaugsmo ir linksminkimės tądien. Išpažinkime Viešpatį, nes jis yra geras, nes jo gailestingumas tveria per amžius.“

Gloria

„Perlų perlas. Baroko muzikos šedevras, išdailintas iki subtilybių – su solistais, choru, orkestru, – sako V. Silenkovaitė. – Giesmėje daug kartų girdime iškilmingas gloria ir aleliuja, kurių stigo per gavėnią. Vivaldžio, kuris buvo kunigas, kūriniai – visada geras pasirinkimas. Jo muzika patinka net ir vaikams, nes yra kontrastinga, energinga, dinamiška. Tai rimtas religinis kūrinys tinkantis visai šeimai.“ Nemenkos apimties Antonio Vivaldžio giesmė liturgijoje neskamba, dažniausiai atliekama koncertų metu.

Regina Coeli

Velykų rytas neįsivaizduojamas be Marijos. Ši giesmė senojoje liturgijoje po šv. Mišių giedama iki Sekminių. Viktorija siūlo klausytis Wolfgango Amadeuso Mozarto interpretacijos, akcentuojančios Marijos, kuri vadinama Dangaus Karaliene, galybę. „Greitas ir gyvas kūrinys praturtina Velykų laiką“, – komentuoja pašnekovė.

Lietuviškas teksto vertimas: „Dangaus Karaliene, džiūgauki, aleliuja, nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja. Melski už mus Dievą, aleliuja.“