Balandžio 19 d. minime šv. Leoną IX (1002-1054), popiežių.

Jis gimė Elzase, buvo pakrikštytas Bruno vardu. Jis studijavo Tule ir Metce, tapo Šv. Stepono katedros Tule kanauninku, o 1027 m. – vyskupu. Dvidešimt jo vadovavimo vyskupijai metų pasižymėjo disciplinos griežtumu ir vienuoliškų centrų reformavimu. Savo giminaičio imperatoriaus Henriko III jis buvo parinktas į popiežius. 1049 m. vasario 12 d. Leonas užėmė šias naujas pareigas, pasikviesdamas sau patarėju Hildebrandą iš Kliuni vienuolyno. Vos tapęs popiežiumi, Leonas tuoj atleido iš pareigų tuos dvasiškius, kurie buvo sulaužę celibato įstatymą ar pardavinėjo bažnytines tarnybas. Leonas pasmerkė Berengarijų už jo teigimą, kad įsikūnijimas negalimas, ir Mikalojų Cerularijų, Rytų imperatorių, už didelius ritualinius skirtumus nuo Lotynų Bažnyčios. Pats Leonas IX dažnai keliavo po Vakarų Europą. Jis pasiūlė kardinolams ateityje popiežius rinkti tiesioginiu balsavimu.

Šv. Petras Damijanis ir kiti Leoną stipriai kritikavo už vadovavimą kariuomenės žygiui į Kombardiją prieš normanus. Šis žygis baigėsi nesėkmingai, pats popiežius buvo uždarytas į Benevento kalėjimą. Mirė Leonas Romoje tuoj po išlaisvinimo.

„Šventųjų gyvenimai“