Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė.
    Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, – neįeis į ją“.
    Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.

Jok 5, 13–20: Daug gali karšta teisiojo malda

Ps 141, 1–2. 3. 8. P.: Lyg smilkalo dūmai tekyla, Viešpatie, aukštyn mano maldos.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Robertas Urbonavičius

Šiandien Evangelijos pasakojime vėl išvystame vaiko ženklą – Jėzui nešė palaiminti vaikus, bet mokiniai draudė.

Apaštalai, kurie neseniai ginčijosi kelyje, kuris iš jų svarbiausias, ir dabar nori parodyti savo galią, – jie mano žiną, kas gali patikti Mokytojui, o kas – ne. Juk jie su juo vaikšto, mokosi iš jo, tad savaime aišku, kad turi teisę skirstyti prašančiuosius į vertus ir nevertus Jėzaus dėmesio.

Tačiau jie klydo.

Taip pat dažnai klystame ir mes, kai tampame tikėjimo profesionalais: galime tinkamai išaiškinti kiekvieną Jėzaus posakį, kiekvienam reikalui ar žmogui pritaikome kanonų pastraipą ar popiežiaus dokumento citatą.

Tačiau Bažnyčia nėra firma su ilgalaike veiklos patirtimi, o mes nesame šios firmos atstovai. Bažnyčia yra Kristaus, o mes esame Jo nariai.

Neužstokime Jo savimi. Nebūkime viešųjų ryšių specialistais. Būkime tais vaikais, kurie veržėsi prie Viešpaties, kad Jis juos palaimintų.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai